Ange ditt sökord

Musik kan användas för att trösta, glädja eller underlätta vid besvärliga situationer i arbetet med vård av demenssjuka. Foto: Shutterstock

Musik kan användas för att trösta, glädja eller underlätta vid besvärliga situationer i arbetet med vård av demenssjuka. Foto: Shutterstock

Positivt med musik i demensvården

Att medvetet använda musik som psykosocial omvårdnadsåtgärd i demensvården kan öka välbefinnandet hos personer med demens.

Annons:

Det är även positivt för personal som arbetar med demensvård, det visar en ny svensk rapport.

Högre vårdkvalitet

Cirka 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige och det är en siffra som kommer att öka de kommande åren. 

Därför behövs enligt många forskare och experter nya arbetsmetoder som kan ge högre vårdkvalitet för patienter med demenssjukidom. 

Musik som behandlingsåtgärd

Ett sätt att öka såväl livsglädje som välbefinnande hos personer med demens är att använda sig av musik och att det ger positiv effekt har tidigare fått stöd i olika forskningsstudier.

Redan idag använder vårdpersonal inom demensvården medvetet musik som behandlingsåtgärd runt om i världen. 

Musik som omvårdnad

Musik som omvårdnad är ett svenskt projekt som drivits av FoU Seniorium med medel från Kulturrådet. Projektet har genomförts i samarbete med personal och äldre på tre demensboenden och har letts av en musikterapeut.

Två forskare har nu utvärderat delar av verksamheten och resultaten visar på tydliga vinster för inte bara de boenede utan även för personalen. 

Skräddarsy musik

Katarina Lindblad är musikterapeut och projektledare för projektet och säger i ett uttalande att man genom att skräddarsy rätt musik till rätt person vid rätt tillfälle verkligen kan hjälpa människor att må bättre.

Enligt Katarina Lindblad har de boende blivit såväl lugnare som piggare och mer engagerade. 

Nya verktyg

För personalen har arbetet med musik i sin tur inneburit nya verktyg i kontakten med de boende. Musiken kan användas för att trösta, glädja och underlätta vids besvärliga situationer i arbetet med vården av patienter med demenssjukdom. 

Arbetet med musiken har även lett till en ökad trygghet i arbetsgruppen för personalen. En undersköterska som deltagit i projektet säger att hon förvånades över hur mycket man faktiskt kan göra med musik.

Utbildning och handledning

Den nya arbetsmodellen och forskarnas studier finns nu i en rapport, Musik som omvårdnad på demensboende. Resultaten har tydligt visat att personalen behöver utbildning för att kunna använda musiken på ett meningsfullt sätt som så kallad psykosocial omvårdnadsåtgärd. Rapporten konstaterar även att man behöver kontinuerlig handledning. 

Projektet har pågått under perioden 2012 till 2014. Under projekttiden startades ett nätverk för medarbetare från olika äldreboenden där de kunde dela med sig av sina erfarenheter av musikanvändning i omvårdnad av personer med demenssjukdom. I samband med nätverksträffarna hölls även seminarier med syfte att sprida kunskap om musikanvändning i demensvården.

Fakta psykosocial omvårdnad

Psykosocial omvårdnad är ett begrepp som innefattar social identitet, känslomässigt stöd, materiellt stöd, information och social tillhörighet. 

Annons:

Källor:

FoU Seniorium (ladda ner rapporten - extern länk)

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: