Ange ditt sökord

Nytt sätt att avslöja demens

Nytt sätt att avslöja demens

Ämnen i ryggmärgsväskan ger bättre diagnoser för demenssjuka i ett tidigt skede. Det har forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg kommit fram till.

Annons:

En studie som genomförts på 450 demenspatienter i Göteborg, Malmö och Lund visar resultat på att det att det med så kallade biomarkörer går att skilja ut alzheimer från demenssjukdomar och parkinson från andra motoriska sjukdomar. 

Forskningsresultatet viktigt för flera

Resultatet är viktigt både för patienter och för den fortsatta forskningen inom demens. För forskningens del kan det leda till att man tidigt kan inkludera rätt patienter i kliniska studier för att få bättre resultat. Att tidigt kunna hitta en diagnos leder för patienternas till bättre behandling av de olika sjukdomarnas olika symtom. För läkare så har det varit svårt att kunna skilja dessa patientgrupper åt och med hjälp av biomarkörer kan man sätta rätt diagnos i tidigt skede. 

Demens – förekomst och orsaker 

Demenssjukdom finns i alla åldrar men ökar kraftigt med stigande ålder. Cirka 1 % av 65 åringar och ca 20% av 85 åringarna har demens. Man räknar med att 140 000 människor lider av demens i Sverige och varje år tillkommer det 25 000 nya fall.

De vanligaste orsakerna till demens är:

  • Nervsjukdom (ex Alzheimers sjukdom)
  • Blodkärlsförändringar i hjärnan
  • Fysisk skada (trauma)
  • Vattenskalle
  • Tumör
  • Infektion/inflammation
  • Missbruk

Parkinson – förekomst och orsaker

Parkinsons sjukdom drabbar främst personer som är över 50 år. Sjukdomen kommer smygandes och är svår att upptäcka tidigt. Märker man att man har problem med motoriken, känner sig långsam i rörelserna eller börjar skaka på ett sätt som inte känns bekant bör man söka vård. I Sverige har mellan 15 000 till 20 000 personer diagnosen. Män drabbas oftare där 3 av 5 är män. Vanligaste åldern man insjunkar är mellan 55-60 år och ju högre upp i åldrarna man kommer desto vanligare blir sjukdomen.

Orsaken är okänd
Orsaken till parkinson är okänd och man vet inte vad som orsakar sjukdomen, men åldern är en av de främsta riskfaktorerna för att utveckla parkinson. Man tror även att det finns en ärftlig beståndsdel som man ärver då är en del av de sjuka som har släktingar som också har sjukdomen. Miljöfaktorer kan också vara en bidragande orsak till parkinson.  

Mer läsning:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: