Ange ditt sökord

Läkemedelsverket har publicerat nya riktlinjer för behandling av astma respektive kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Foto: Shutterstock

Läkemedelsverket har publicerat nya riktlinjer för behandling av astma respektive kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Foto: Shutterstock

Nya behandlingsrekommendationer för astma och KOL

Nu presenterar Läkemedelsverket nya behandlingsrekommendationer för astma respektive kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Rekommendationerna riktar sig i första hand till primärvården, men Läkemedelsverket understryker att den enskilda patienten bär ett stort och viktigt eget ansvar för sin behandling.

Annons:

– För behandling av båda dessa folksjukdomar vilar ett stort ansvar på den enskilda patienten. De flesta personer med astma behöver dagliga inhalationer för att slippa symtom som hosta och andfåddhet i vardagen. När det gäller KOL är den viktigaste åtgärden att sluta röka, men det är också viktigt att få utbildning för att själv kunna hantera symtom och förhindra försämringar, säger Elisabeth Bernspång, utredare vid Läkemedelsverket och lungläkare i grunden, i ett pressmeddelande.

Nya rekommendationer till följd av ökad kunskap

Läkemedelsverket har tidigare publicerat behandlingsrekommendationer för astma 2007 och 2015 och för KOL 2009 och 2015. Till följd av ny kunskap och nya behandlingsmöjligheter har man nu uppdaterat rekommendationerna.

Till grund för de uppdaterade behandlingsrekommendationerna ligger resultaten från ett flertal expertmöten under maj och september 2022 där Läkemedelsverket samlade läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter med särskild kompetens för dessa sjukdomar.  Målet för expertgruppsmötena var att ta fram behandlingsrekommendationer som framför allt kan tillämpas inom primärvården, och syftet är att ge alla patienter med astma eller KOL korrekt diagnos och adekvat behandling, oavsett var i landet de bor.

– De flesta med astma och KOL kan behandlas på vårdcentralen, men personer med svårare former kan behöva träffa en läkare med särskild specialistkompetens inom lungmedicin och/eller allergisjukdomar. Behandlingen behöver sedan skötas av så kallade astma-KOL-team med en bred kompetens, säger Johanna Sundbaum, utredare vid Läkemedelsverket och lungmedicinare, i Läkemedelsverkets pressmeddelande.

Nytt kring astma i behandlingsrekommendationerna

Nya rekommendationer när det gäller astmadiagnostik säger att en normal spirometri (lungfunktionstest) inte utesluter astma, eftersom graden av luftvägsobstruktion vid astma varierar över tid. Vid anamnes (patienthistoria) som tyder på astma, trots en normal spirometri, ska utredning fortsätta, för att om möjligt påvisa en variabel luftvägsobstruktion och/eller luftvägsinflammation.

När det gäller läkemedelsbehandling introduceras ett nytt begrepp: FABA, fast-acting beta-2-receptor agonist. Det innebär en luftrörsvidgande behandling med en beta-2-receptoragonist med snabbt insättande effekt. FABA kan antingen ha lång verkan, cirka 12 timmar (formoterol), eller kort verkan, cirka 4 timmar (salbutamol och terbutalin). Behandlingsriktlinjerna understryker också att inhalationssteroider bör ordineras till alla vuxna med astma.

Regelbunden uppföljning av patienten är en grundförutsättning för att lyckas med behandlingen. I behandlingsriktlinjerna pekar man på vikten av att bedöma sjukdomskontroll, inhalationsteknik och följsamhet innan förändringar görs i behandlingen. Vid utebliven behandlingseffekt bör man ompröva diagnosen.

När det gäller astma hos barn anger rekommendationerna att diagnostiken av astma hos barn ska bygga på sjukhistoria, symtom och kliniska fynd samt lungfunktionsmätningar. Dynamisk spirometri ska utföras så snart barnet förmår, oftast från 5–6 års ålder. Vid misstanke om astma trots normal spirometri ska utredning fortsätta, för att om möjligt påvisa en variabel luftvägsobstruktion och/eller luftvägsinflammation. Om barnet inte klarar av en lungfunktionsmätning kan ett behandlingsförsök göras för att bekräfta diagnosen.

Nytt om KOL i behandlingsrekommendationerna

Huvudbudskapet i de nya behandlingsriktlinjerna kring KOL är att läkemedelsbehandlingen ska ges som del i ett helhetskoncept tillsammans med rökstopp, nutrition, fysisk träning och övrig rehabilitering samt vaccinationer och behandling av samsjuklighet.

Man trycker extra på att valet av initial inhalationsbehandling bör baseras på GOLD-grupperna A, B och E (symtombild och försämringsfrekvens) och presenterar läkemedelsbehandling enligt en trappmodell:

  • Enskild luftrörsvidgare
  • Dubbel luftrörsvidgning
  • Trippelbehandling med tillägg av inhalationssteroider vid specifika indikationer
  • Tilläggsbehandling med fosfodiesteras- 4-hämmare, makrolid, hemsyrgas eller ventilationsstöd vid vissa specifika situationer.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: