Ange ditt sökord

Ny studie av över 600 000 menscykler visar stora skillnader mellan kvinnors mens. Foto: Shutterstock

Ny studie av över 600 000 menscykler visar stora skillnader mellan kvinnors mens. Foto: Shutterstock

Ny studie: Menstruationscykler varierar rejält i längd

De flesta studier och antaganden kring kvinnors menscykler fram tills idag har byggt på att alla kvinnor har en mer eller mindre regelbunden menscykel om 28 dagar. De två faserna av cykeln förutsätts dessutom vara lika långa. En ny studie visar att så inte är fallet.

Annons:

Tvärtom är den ena fasen vanligen några dagar längre än den andra, och menscyklerna kan variera mellan i princip 15 och 50 (!) dagar. Dessutom visar vi att cykelfaserna varierar beroende på ålder, ju äldre kvinnan blir, respektive om man är mycket överviktig. Studien har tagits fram av University College London och preventivmedelsappen Natural Cycles och har publicerats i tidskriften Nature Digital Medicine.

Världens största studie om mencykler

Studien är en av de största översikterna över menscykler någonsin och sammanställer data från över 600 000 menscykler och 124 648 kvinnor från Sverige, USA och Storbritannien. Den kan hjälpa par att bättre förstå när det är sannolikt respektive osannolikt att en graviditet kan inträffa.

Data samlades in från kvinnor som använde appen mellan september 2016 och februari 2019, i åldrarna 18 till 45 år, som hade ett BMI mellan 15 och 50 och som inte hade använt hormonella preventivmedel under tolv månader innan de registrerade sig. Användare som vid registreringen angav att de hade en tidigare medicinsk åkomma (polycystiskt ovariesyndrom, hypotyreos eller endometrios) eller som hade klimakteriesymptom exkluderades.

Endast 13 procent av cyklerna är 28 dagar

Forskare började med att undersöka kännetecken kring menscykler och samband med ålder, kroppsmasseindex (BMI) och kroppstemperaturer. Resultaten visar en genomsnittlig cykellängd på 29,3 dagar och att endast cirka 13 procent av cyklerna är 28 dagar långa. I studien hade 65 procent av kvinnorna cykler som varade mellan 25 och 30 dagar.

Menstruationscykeln börjar och slutar med en blödning. Cykeln delas i övrigt genom ägglossningen upp i två faser: den follikulära och den luteala fasen. Forskarna fann att den genomsnittliga follikulärfasen var 16,9 dagar och den genomsnittliga lutealfasen 12,4 dagar. Den genomsnittliga cykellängden minskade med 0,18 dagar och den genomsnittliga follikulärfaslängden med 0,19 dagar per levnadsår mellan 25 och 45 års ålder. Den genomsnittliga variationen i cykellängd för mycket överviktiga kvinnor var 0,4 dagar eller 14 procent högre. Variation i cykellängd observerades i mindre utsträckning hos kvinnor som inte var mycket överviktiga eller som var underviktiga.

Ändrar förståelsen

Joyce Harper, professor vid University College Londons institut för kvinnohälsa, uttalar sig om studien:

– Vår studie är unik som analyserar över en halv miljon cykler och som ändrar vår förståelse av nyckelstadierna. Traditionellt sett har studier annars fokuserat på kvinnor som har ungefär 28 dagar långa cykler, och dessa studier har skapat vår förståelse av menscykeln. Denna första gång visar vår studie att få kvinnor har den standardmässiga 28-dagarscykeln, och att vissa upplever väldigt korta eller väldigt långa cykler. Vi studerade alla kvinnor som använde appen.

Professor Joyce Harper fortsätter:

– Vi visar också att ägglossning inte genomgående inträffar på dag 14, och därför är det viktigt att kvinnor som önskar planera en graviditet har samlag på sina fertila dagar. För att identifiera den fertila perioden är det viktigt att ta andra mått, såsom basal kroppstemperatur, eftersom cykeldatumen i sig inte ger all information.

Hoppas att intresset ska öka

Författarna noterar att den främsta begränsningen med denna studie är att studiepopulationen i sin helhet kommer från användare av appen som möjligen inte är representativa för den bredare befolkningen. Som ett exempel var endast åtta procent av kvinnorna i den genomförda studien mycket överviktiga, mot 15 procent av kvinnor i befolkningen i stort.

Professor Harper lägger till:

– Den utbredda användningen av mobilappar för översyn av personlig hälsa genererar stora mängder data kring menscykeln. Förutsatt att observationsdata kan bekräftas mot traditionella kliniska studier i kontrollerade miljöer finns det en enorm potential att göra nya vetenskapliga upptäckter. Det här är dessutom en av de största analyserna någonsin över menscykelns kännetecken. Dessa initiala resultat skrapar bara på ytan av vad som kan uppnås. Vi hoppas kunna stimulera större intresse för detta till nytta för allmänhälsan.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: