Ange ditt sökord

De senaste decennierna har antalet personer som insjuknar och dör av hjärtinfarkt minskat stadigt. Foto: Shutterstock

De senaste decennierna har antalet personer som insjuknar och dör av hjärtinfarkt minskat stadigt. Foto: Shutterstock

Ny statistik visar: Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt

Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige. Det är betydligt vanligare att män drabbas än kvinnor, men skillnaden mellan könen har minskat över tid.

Annons:

Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Flera faktorer bakom utvecklingen

De senaste decennierna har antalet personer som insjuknar och dör av hjärtinfarkt minskat stadigt. Preliminära siffror visar att cirka 24 800 personer insjuknade i hjärtinfarkt år 2018, och drygt 5 800 avled. Det är en minskning med ungefär 35 respektive 56 procent jämfört med motsvarande siffror 2002.

– Det är flera faktorer som ligger bakom den positiva utvecklingen att allt färre insjuknar och dör av hjärtinfarkt. Bland annat beror det på att färre röker och att behandlingen av riskfaktorer såsom högt blodtryck och höga blodfettsnivåer har förbättrats. Det akuta omhändertagandet och behandlingen av dem som insjuknar har också förbättrats, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Vanligare att män drabbas än kvinnor

Det är betydligt vanligare att män drabbas av hjärtinfarkt än kvinnor. Både förekomsten och dödligheten var ungefär dubbelt så hög för män jämfört med kvinnor 2018, men skillnaden mellan könen har minskat över tid.

Det är tydliga skillnader i förekomsten av hjärtinfarkt mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det är vanligare att personer med enbart förgymnasial utbildning insjuknar och dör i hjärtinfarkt än andra. Statistiken visar också att insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt ökar kraftigt med stigande ålder.

– Mindre än fem procent av de män som drabbades 2018 var yngre än 50 år. För kvinnor var motsvarande siffra två procent, säger Kristina Klerdal, statistiker på Socialstyrelsen.

Fakta Vad är en hjärtinfarkt?

Vid en hjärtinfarkt (latinets infarctus = in-, till- och farcire = proppa, stoppa, dvs. tilltäppning) uppstår blodbrist i hjärtmuskeln, till följd av att något av hjärtats kranskärl har täppts till.Den bakomliggande orsaken är en bristning (ruptur) i ett åderförfettningsplack i ett kranskärl eller en pålagrad  blodproppsbildning (trombos) eller en ditslungad propp (emboli) så att blodflödet i kranskärlet stoppas. När blodtillförsel till en del av hjärtat stryps uppstår en syrebrist som leder till att den delen av hjärtats muskelceller skadas.

Om skadan blir liten eller stor beror på storleken på det kranskärl som har täppts till. Blir skadan stor kan bland annat hjärtats pumpförmåga försämras.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: