Ange ditt sökord

Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram en modell för att skräddarsy behandling vid bröstcancer. Foto: Shutterstock

Forskare vid Karolinska Institutet har tagit fram en modell för att skräddarsy behandling vid bröstcancer. Foto: Shutterstock

Ny metod skräddarsyr behandling vid bröstcancer

Forskare vid Karolinska institutet är på god väg att få fram en ny metod för att skräddarsy behandling vid bröstcancer. Med hjälp av celler från patienten skapar de en modell av tumören som man kan testa olika behandlingar på.

Annons:

Det finns idag flera olika läkemedel att välja på vid behandling av bröstcancer. Valet kan många gånger vara svårt eftersom bröstcancer är en sjukdom som kan skilja sig mycket från patient till patient.  Alla patienter blir inte hjälpta av samma läkemedel, och det ligger en utmaning i att i förväg ta reda på vad som passar bäst för varje patient. Många gånger går det inte att säga om en behandling kommer att hjälpa den individuella patienten eller inte. Därför behövs bättre metoder för att förutsäga patienternas behandlingssvar.

Tumörmodell för att efterlikna ursprungstumören

Den nya metod som forskarna vid Karolinska institutet skapat, och utvecklar vidare, går ut på att ta fram en cellmodell av patientens brösttumör. Både cancerceller och stödjeceller från tumören isoleras och odlas, och på så vis tillverkar forskarna en modell som kan efterlikna tumören och dess biologi bättre än modeller som enbart bygger på odlade cancerceller.

I studien såg forskarna att deras modeller liknade patientens ursprungstumör på flera viktiga sätt, bland annat genetiskt och vad gäller förekomsten av olika proteinmarkörer. Forskarna kunde även se att den läkemedelskänslighet tumörmodellerna uppvisade i hög grad överensstämde med känsligheten hos den tumörtyp patienterna hade.

Forskarna har publicerat studien i tidskriften Pnas.

Läkemedelstestning anpassad till individen

I studien har man testat att behandla tumörmodellerna med både godkända läkemedel och läkemedelskandidater under utveckling. Modellernas känslighet för läkemedel jämfördes med patienternas behandlingssvar, och resultaten visar att de behandlingssvar tumörmodellen gav i hög grad överensstämde med patientens behandlingssvar.

Forskarna poängterar att det går att skapa cellmodellerna även från små tumörer, som vanligtvis anses tekniskt svåra att odla från.

– Vi kan i de flesta fall utföra individanpassad läkemedelstestning och få resultatet inom tio dagar, vilket tyder på att den här metoden kan fungera i den kliniska vardagen. Men den kan också användas inom forskning och läkemedelsutveckling, säger studiens försteförfattare Xinsong Chen, forskningsspecialist vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

Fler studier krävs

Nästa steg är nu att testa metoden i större patientmaterial och att undersöka möjligheten att kombinera den med andra metoder för att förutsäga behandlingssvar.

– Idag finns begränsade möjligheter att på förhand säga vilka bröstcancerpatienter som har nytta av olika behandlingar. Den här metoden kan förutsäga hur patienterna kommer att svara på vissa behandlingar, vilket gör att man kan undvika onödiga biverkningar och spara kostnader. Det behövs större bekräftande studier, men vi ser att konceptet fungerar, säger Johan Hartman, professor vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet, och studiens sisteförfattare, i pressmeddelandet.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: