Ange ditt sökord

Det finns ingen koppling mellan autism och vaccin liksom det inte finns något som tyder på att man skulle bli steril av covid-19 vaccin.  Foto: Shutterstock

Det finns ingen koppling mellan autism och vaccin liksom det inte finns något som tyder på att man skulle bli steril av covid-19 vaccin. Foto: Shutterstock

Myter kring covid-19 vaccin enligt Läkemedelsverket

Här får du ta del av de vanligaste myterna kring vaccin och covid-19 och läsa vad som är korrekt enligt Läkemedelsverket.

Annons:

11 myter om covid-19 vaccin

1. ”Det är bättre att bli sjuk än att ta coronavaccinet”

Covid-19 är en allvarlig och oberäknelig sjukdom och nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av en allvarlig biverkning. Många infektionssjukdomar kan orsaka långvariga medicinska besvär, vilket man redan har sett vad gäller covid-19.

2. ”Det är bättre att stärka immunförsvaret på andra sätt än att vaccinera sig mot corona”

Ett bra immunförsvar kan hjälpa kroppen att stå emot infektioner som vi utsätts för, men vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda sig mot smittsamma sjukdomar.

3. ”Coronavaccinerna ger inte tillräckligt bra skydd mot sjukdomen”

De vaccin mot covid-19 som är godkända och idag finns att tillgå i Sverige har visat en god skyddseffekt mot covid-19. Covid-19 är en farlig sjukdom som i värsta fall kan ha dödlig utgång. Effekten av vaccin kan vara lägre hos individer med nedsatt immunförsvar eller underliggande sjukdomar. Generellt finns mycket omfattande kunskap om nyttan av vaccinering mot allvarliga infektionssjukdomar.

4. ”D‍-‍vitamin och klorokinfosfat fungerar lika bra som behandling mot corona”

Det finns inga vetenskapliga belägg för att varken D-vitamin eller klorokinfosfat ska användas i behandling av covid-19. Klorokinfosfat kan dessutom ge allvarliga biverkningar. Varken D-vitamin eller klorokinfosfat har heller visats ha någon förebyggande effekt på covid.19.

5. ”Vacciner kan leda till autism”

Den initiala studie som påstod detta om vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund har visat sig vara förfalskad. I bland annat Danmark, Finland och USA har det gjorts stora epidemiologiska studier där man har jämfört förekomsten av autism och kronisk tarmsjukdom före och efter införandet av MPR-vaccination i respektive land. Inte i någon studie har man hittat något samband mellan vaccinationen och utveckling av någon av sjukdomarna. Världshälsoorganisationen (WHO) har också utrett frågan. Det finns inte heller någon koppling till dagens coronavaccin.

6. ”Man kan bli steril av coronavaccinerna”

Det finns inget som tyder på att vaccinerna påverkar vare sig kvinnors eller mäns fertilitet.

7. “mRNA-vaccinen kan ändra ditt DNA”

Nej, mänskliga celler kan inte omvandla RNA till DNA. mRNA-vaccinet kan alltså inte ändra människans arvsmassa. Vaccinets RNA bryts dessutom ner mycket snabbt i kroppen.

RNA-vaccinerna innehåller något som kallas budbärar-RNA (mRNA). Det är en kod som berättar för cellen att tillverka ett speciellt protein. På coronavirusets yta finns speciella proteiner (spikeproteiner). Enbart proteinet kan inte göra dig sjuk, men kroppen tror att det är något främmande och börjar bilda antikroppar. När ett riktigt coronavirus kommer in i kroppen finns redan ett försvar och du blir inte sjuk.

8. ”Coronavaccinerna innehåller ett mikrochip” 

Det finns inga vacciner som innehåller mikrochip eller någon annan övervakningsteknik. Sådan teknik används heller inte i något av vaccinerna mot covid-19.

Den befintliga teknik som kommer närmast är ett experiment vid MIT i USA, där personen som vaccineras får ett streckkodsliknande märke på huden som vårdpersonal senare kan läsa av för att ta reda på vilket vaccin personen har fått. Den här tekniken kan dock inte övervaka den vaccinerade personen.

9. ”Coronavaccinerna innehåller farliga ämnen som hålls hemliga”

Det finns inget dolt eller hemligt innehåll i vaccinerna. Deras innehåll finns beskrivet i produktresumén och bipacksedeln, som finns publicerade på Läkemedelsverkets webbplats.

10. “Coronavaccinerna innehåller celler från aborterat mänskligt foster”

Det mRNA som vaccinet innehåller produceras syntetiskt i ett laboratorium. Vaccinernas innehåll finns publicerade på Läkemedelsverkets webbplats.

11. ”Man kan få corona av vaccinet!”

Man kan inte insjukna i covid-19 av vaccinerna. Vaccinerna innehåller en kod (mRNA) till ett ytprotein på coronaviruset men alltså inte ett fungerande virus och därmed kan man inte insjukna i covid-19 av själva vaccinet.

Annons:

Källor:

Läkemedelsverket

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: