Ange ditt sökord

Missbruk i tidig ålder? Då löper du risk för långvarigt missbruk

Missbruk i tidig ålder? Då löper du risk för långvarigt missbruk

Personer som behandlats för alkohol- och drogproblem tidigt i livet löper risk att problemen följer med ända upp i 50-årsåldern.

Annons:

Det visar ny forskning från Yasmina Molero Samuelson vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Det visar sig även att unga som missbrukar alkohol och droger löper ökad risk för psykisk ohälsa, olyckor, fysiska sjukdomar, för tidig död, suicidförsök och ekonomiska problem.

Risk för flera problem i vuxen ålder

Yasmina Molero Samuelson har under flera decennier följt två stora grupper av ungdomar som har behandlats på en klinik i Stockholm. Den ena gruppen hade behandlats i slutet på 1960-talet medan den andra gruppen behandlades I början av 1980-talet. Båda grupperna följde man fram till 2000-talet och man använde sig även av kontrollgrupper.

I studien upptäckte man att personer som redan som unga behandlades för alkohol- och drogproblem upplevde problem så långt som ända upp I 50-årsåldern. Problemen var av psykosocial natur och jämfört med kontrollgruppen (som aldrig hade haft alkohol- och drogproblem) löpte man en större risk för att uppleva ett stort antal problem i vuxen ålder.

Avhandlingen visade fler likheter än skillnaden när det kom till män och kvinnor som fått behanling för missbruk som unga. En ansenlig del av kvinnorna som behandlats på en aktuella kliniken i unga år begick brott både i tonåren och i vuxen ålder. Det kunde, precis som för männen, röra sig om en rad olika brott som våldsbrott samt alkohol- och narkotikabrott.

Tidigt antisocialt beteende

Det man fann var att kombinerat med missbruk och kriminalitet ökade risken för olika typer av långvariga psykosociala problem. Den viktiga slutsatsen i det blir att tidig och effektiv hjälp måste utvecklas för att stävja en riskfylld negativ utveckling som kan hålla i sig livet ut.

Man bör fokusera på att behandla inte bara missbruket utan även de sociala problem som uppstår runtom och att lyfta fram unga flickors missbruk och antisoiala beteende då unga flickor i högsta grad är brottsaktiva och löper stor risk för att utveckla livslånga problem, nämner Yasmina Molero Samuelson i ett uttalande.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: