Ange ditt sökord

Mannens hälsa – tidig utlösning, impotens och prostata

Mannens hälsa – tidig utlösning, impotens och prostata

”män över 45 år bör göra en enkel hälsokontroll”

Annons:

Män besöker vården senare än kvinnor och då är risken stor att de redan avancerat i sjukdomen och det är svårare att behandla, vilket är en anledning till att män dör tidigare. Kvinnor använder vården mer ändamålsenligt. Män lever i genomsnitt tre till fem år kortare än kvinnor, vilket betyder att vid 75-årsålder går det två kvinnor på en man.

På olika sätt vill man motivera män att söka hjälp tidigare. Man försöker nå ut med budskapet att erektionsproblem kan vara en tidig signal på begynnande hjärt- kärlsjukdom.

-Män över 45 år bör göra en enkel hälsokontroll där man mäter blodtryck, blodfetter, blodsocker med mera för att utesluta svårare sjukdomar, menar Stefan Arver, överläkare, docent och verksamhetschef vid Andrologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Erektionsproblem

Det vanligaste är att problemen uppkommer på grund av en redan konstaterad sjukdom, som exempelvis fetma, diabetes eller hjärt- kärlsjukdom. Medelåldern på dem som har erektionsproblem är 40-60 år. Psykologiska problem knutna till erektionsproblem är det oftast yngre män som får.

-Regelbunden motion minskar erektionsproblemen med 70 procent, säger Stefan Arver. Det finns även bra hjälpmedel idag, läkemedel (Viagra, Levitra och Cialis) som är effektiva, tämligen biverkningsfria, ofarliga och utan tillvänjningsproblem. Tyvärr är de dyra och inte rabatterade. De är inte farliga för hjärt- kärlsjuka, men det är viktigt att veta att de korsreagerar med nitroglycerin (fråga vid behov din husläkare). Det finns även lokalbehandling i form av spruta, Cavajekt.

Tidig utlösning

Ett annat problem är för tidig utlösning, vilket inte enbart drabbar yngre män utan man ser en ökning efter 40-årsåldern. Vissa har haft det sedan de var yngre men andra får problemet som äldre och då ofta i samband med erektionsproblem.
Man räknar med en genomsnittlig latenstid (tiden det tar för en man att få utlösning) på fyra och en halv minut hos nordeuropeiska män. Man har dock sett att tiden inte är allt utan det viktigaste är hur männen uppfattar tiden/problemet. Det finns män som tycker att det är ok med två till tre minuter, men det finns andra som anser att det är för kort och jobbigt med tio minuter. I en intervju tyckte 12 procent att de kom för tidigt men endast tre procent sa att det var ett problem. Det kan även vara så att det är kvinnan som tycker att det är ett stort problem och i vissa fall kan förhållandet spricka på grund av detta.

-Metoden ”Stop squeeze” där man tränar upp förmågan att ”hålla ut” längre, ger goda resultat menar Stefan Arver. Man måste öva och upprepa metoden vid flera tillfällen, påpekar han. Antidepressiva preparat kan fungera för vissa. Nu finns även läkemedel (Priligy) som har effekt vid tidig utlösning. Den liknande de antidepressiva, men utvecklade mer specifikt för problem med för tidig utlösning.

Testosteronbrist

Vissa data pekar på att var tionde man över 50 år kan ha testosteronbrist. Man har sett att män med minskad nivå testosteron har en ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Normalt behåller män sin testosteronnivå inom gränsen för normalvärden, under hela livet, det vill säga ålder är inte en faktor vad gäller brist.

-Epidemiologiska studier (jämför arv och miljö) visar att övervikt har större korrelation till testosteronbrist än vad stigande ålder har, menar Stefan Arver. Män med kroniska sjukdomar som hjärt- kärlsjukdom, reumatiska sjukdomar, typ 2 diabetes har ökad risk. Bland friska män över 65 år har endast tre procent ett lägre testosteronvärde än normalt.
I överlevnadsstudier ser man en korrelation mellan låg halt av testosteron och ökad dödlighet. Man vet dock inte om det är en sekundär effekt av olika sjukdomar eller om låg testosteronhalt sätter fart på processer som leder till ökad dödlighet. I interventionsstudier ser man att inflammationsmarkörer minskar då man behandlar med testosteron vid brist. Det finns någon typ av samband, men det krävs fler studier för att förstå mer.

-Det finns många pågående studier. Man undersöker bland annat män med typ 2 diabetes i kombination med testosteronbrist. Vad händer om man ger dem testosteronbehandling? Denna studie är klar runt mars-09 och är den största som gjorts hittills – jag väntar med spänning på resultaten, säger Stefan Arver.
Symtom på testosteronbrist är trötthet, minskad vitalitet, nedstämdhet, minskad sexlust, förlust av benmassa, sämre fysik, stingslighet (det är en myt att mer testosteron ger aggressivitet). Har man dessa symtom kan man be sin husläkare att mäta testosteronvärdet. Vid brist kan man få testosteron i gel eller spruta och bör sen göra återbesök efter tre till fyra månader för utvärdering. Vid testosterontillskott ökar muskelmassan och fettmassan minskar. Vid brist får män även en initial effekt på den sexuella driften, men libido fortsätter inte att öka om man därefter ökar testosteronmängden ytterligare. Livskvalitén kan förbättras avsevärt.

-Äldre män som har brist kan vinna mycket på att få tillskott av testosteron. De kan få ökad muskelmassa och en lättare vardag – kanske slipper de sin rullator, påpekar Stefan Arver. Det finns inga risker med att få testosteron så länge man inte har
prostatacancer.

Godartad Prostataförstoring

Ungefär varannan man i 60-årsåldern har förstorad prostata, som kommer med åldern. Det gör ofta att urinröret trycks ihop och urinen får svårare att passera. Hälften av alla män med prostataförstoring har inga besvär, andra får svårare besvär och behöver behandling, men det innebär inte att man har fått cancer.
Symtom kan vara att urinstrålen blir svagare, att man behöver krysta för att tömma blåsan helt. Det kan även bli avbrott när man kissar, behov att kissa oftare eller svårt att hålla sig. Misstänker man förstorad prostata bör man kontakta vårdcentralen.

Behandling

Det finns två typer av läkemedel, den ena gör att musklerna kring urinrör och prostatakörteln slappnar av och ger mindre tryck på urinröret, så kallade alfablockerare, exempelvis Xatral. Den andra typen av läkemedel minskar körtelns storlek, exempelvis Proscar och Avodart. I vissa fall krävs operation. Man kan även värmebehandla med mikrovågor, laser eller radiovåger. Prostagard är ett naturläkemedel för vattenavkastningsbesvär orsakad av godartad prostataförstoring, godkänt av läkemedelsverket. Viktigt är att låta läkare utesluta allvarlig sjukdom innan man påbörjar behandlingen. Andra liknande naturläkemedel är Prostakan, Formula 600 Plus, Cernitol, Curbisal och Sabamin.

Prostatacancer

Prostata är en valnötsstor körtel som omsluter urinrörets övre del, precis under urinblåsan hos män. Dess uppgift är att producera en vätska som gör spermierna dugliga för befruktning.
Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige, därefter kommer bröstcancer. Man vet inte vad som orsakar sjukdomen, men man vet att det är vanligare i västvärlden och mer sällsynt i Kina och Japan.

-Det är 15 gånger vanligare i Sverige än i Japan. Det kan betyda att livsstil, mat och miljö påverkar risken att drabbas, menar Stefan Arver.
Symtom man ska vara observant på är svårigheter att kissa, att man behöver gå oftare och att det blir bråttom till toaletten. Har man besvär, oroar sig eller har prostatacancer i släkten och är över 50 år bör man kontakta sin husläkare.
-En av sju män får prostatacancer och vanligast är det i 70-80 årsåldern. Män från 50 år bör undersöka sig vid frekventa urineringsproblem. Kontroll görs genom blodprov då man tar ett så kallat PSA-prov och genom att man klämmer på körteln. Det är den vanligaste cancerdödsorsaken, påpekar Stefan Arver.
Hittar man cancern tidigt kan man bota och bli av med den helt och hållet. Om man har prostatacancer bör man inte ta testosteron, då det förvärrar sjukdomen. Däremot är inte testosteron i sig cancerframkallande. Tvärtom har man sett att de som får prostatacancer har lägre nivåer av testosteron än friska män.

Läs mer om prostatacancer samt hur PSA-prov ska tolkas

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancerformen hos män i 20-40 årsåldern. Tumörer finns med från födseln men utvecklas först efter puberteten. Man vet inte orsaken men det är mer vanligt hos män med testiklar som inte har glidit på plats i pungen och det finns en viss ärftlighet. Det drabbar cirka 250 män per år.

-Symtom är att testiklar svullnar och blir knöliga, ändrar form och storlek. Enklast är att känna efter själv, menar Stefan Arver. För 30 år sedan upptäcktes cancern sent och många överlevde inte. Tack vare bättre behandlingsprogram med operation och cytostatika överlever idag de allra flesta.

Snarkning – Sömnapné

Det är vanligt att snarka då och då, exempelvis vid förkylning. Men om man snarkar ofta och har ofrivilliga andningsuppehåll (sömnapné) får man sämre sömnkvalitet, blir lätt trött och okoncentrerad under dagen. Ungefär tio procent av alla som snarkar regelbundet har sjukdomen sömnapné, det vill säga cirka 200.000 svenskar är drabbade. Det kan på lång sikt leda till högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar.
Att vara överviktig, man och över 50 år är tre faktorer som oberoende av varandra ökar risken för att drabbas av sömnapné. Symtom på sömnapné är sömnighet under dagen, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, ofta behöva gå upp och kissa på natten. Impotens och nedstämdhet kan också vara tecken på detta.

Förebyggande för att slippa sömnapné

• gå ner i vikt om man är överviktig
• undvika alkohol, lugnande medel och viss typ av sömntabletter, vilka gör att muskulaturen kring svalget slappnar av ytterligare
• sluta röka
• sov inte på rygg
Kontakta din vårdcentral om du har symtom.

Behandling

Sömnapné kan behandlas med hjälp av en andningsapparat, så kallad CPAP. Snarkbettskena som hjälper till att föra fram underkäken och hålla luftvägarna fria kan förhindra sömnapné och snarkning. Svalgkirurgi rekommenderas endast i andrahand.

Håravfall

Ärftlighet och/eller medicinska problem är de vanligaste orsakerna till att man tappar håret. Det kan bero på att man äter vissa mediciner, har haft en svår febersjukdom eller varit psykiskt stressad. Håravfall är hormonberoende och ibland tappar man större delen av håret och ibland fläckvis och tillfälligt.

-Övrigt hår på kroppen stimuleras av testosteron, men håret på huvudet hämmas av testosteronet, säger Stefan Arver.
Ärftligt håravfall kan börja redan före 20 års ålder och märks genom att hårfästet kryper uppåt ovanför tinningarna. Det beror på en ökad mängd av det manliga hormonet dihydrotestosteron (DHT), vilket får hårsäckarna att minska och hårväxten att bli tunnare. Det är vanligare bland män än kvinnor.

Behandling

Att få tillbaka det hår som redan tappats är svårt, men börjar man i tid kan man dämpa det hormonberoende håravfallet. Det finns receptfria medel som används i hårbotten, exempelvis Rogain. Ju tidigare man börjar behandla desto bättre. Effekten varierar från person till person. För tidig behandling av ärftligt håravfall hos män finns det även receptbelagd medicin i tablettform, Propecia (finasterid). Om man tappar mycket hår kan toupé, peruk eller hårtransplantation vara ett alternativ. Enklast är om man kan acceptera sitt mer eller mindre kala huvud och på senare tid har det dessutom blivit populärt att raka av allt hår.

 

Annons:

Källor:

Vårdguiden

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: