Ange ditt sökord

Resultaten från Folkhälsomyndighetens enkätundersökning visar att många barn och ungdomar sitter för mycket under sin vakna tid. Foto: Shutterstock

Resultaten från Folkhälsomyndighetens enkätundersökning visar att många barn och ungdomar sitter för mycket under sin vakna tid. Foto: Shutterstock

Majoriteten av skoleleverna rör sig för lite

I en enkät från Folkhälsomyndigheten syns flera positiva trender vad gäller levnadsvanorna hos skolelever, men det negativa är att de är för stillasittande. Bara 14 procent följer rekommendationen och rör på sig minst en timme varje dag.

Annons:

Det finns också skillnader mellan könen; det är vanligare att killar tränar regelbundet än att tjejer gör det.

Enkäten kallas Skolbarns hälsovanor och är en undersökning som genomförs internationellt där barn i åldrarna 11, 13 och 15 år får svara på flertalet frågor om sin hälsa.

Viktigt att vuxna uppmuntrar till rörelse

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar minst 60 minuters fysisk aktivitet om dagen för att kroppen ska kunna tillgodose sig både fysiska och psykiska hälsofördelar. Därför är det viktigt att vi uppmuntrar och möjliggör för våra barn och unga att röra på sig mer, säger Maria Corell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Resultaten från undersökningen visar dock att många barn och ungdomar sitter för mycket under sin vakna tid. Baserat på elevernas svar så är det bara 14 procent som dagligen går, cyklar, leker, idrottar eller på annat sätt utövar någon pulshöjande aktivitet. Att det är så få som uppnår WHO:s rekommendation tycker Maria Corell är bekymmersamt och säger samtidigt att det är något som pågått under hela 2000-talet.

15 procent tränar aldrig eller högst 1 gång/mån

När det gäller mängden fysisk aktivitet så finns det också en köns- och åldersskillnad. Killarna är mer fysiskt aktiva än tjejerna och de yngre är mer aktiva än de äldre. Bland de 15-åriga tjejerna är det bara 9 procent som rör på sig tillräckligt mycket. Allra mest aktiva är 11-åriga killar där nästan var fjärde (23 procent) rör sig enligt rekommendationen.

På frågan hur ofta de tränar på fritiden, så mycket att de blir andfådda eller svettas, svarade 36 procent att de tränar minst fyra gånger i veckan. 35 procent tränar 2—3 gånger i veckan, 14 procent tränar en gång i veckan och 15 procent tränar aldrig eller gör det högst en gång i månaden.

Positivt från undersökningen

Alla siffror från undersökningen är däremot inte av negativ karaktär. Den visar nämligen också att de flesta skolelever är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Man ser även att användningen av alkohol och tobak fortsätter att minska och nu är nere på historiskt låga nivåer, samt att färre än tidigare dricker läsk och äter godis dagligen.

Kort om enkäten Skolbarns hälsovanor

– Skolbarns hälsovanor är en undersökning där eleverna själva svarar på frågor.

– Enkäten genomförs var fjärde år bland barn som är 11, 13 och 15 år. Den är en internationell studie som samordnas av Världshälsoorganisationen (WHO). Sverige har deltagit sedan 1985.

– Antalet elever som besvarade enkäten var 4 294.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten, Dagens medicin

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: