Män lever allt längre

Män lever allt längre

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-03-27
Författare: Anders Åker

Mäns förväntade livslängd slår nytt rekord rapporterar Statistiska centralbyrån. 

Det är nämligen så att för första gången överstiger mäns förväntade medellivslängd 80 år.

Medellivslängden ökar för män och kvinnor

Jämfört med 2012 har medellivslängden för såväl kvinnor som män blivit längre. 

2013 var medellivslängden för män 80,1 år respektive 83,7 för kvinnor. Det betydde en ökning med 0, 22 år för män och 0,17 år för kvinnor jämfört med föregående år. 

Skillnaden mellan könen har minskat

Ända sedan mitten av 80-talet har skillnaden i den förväntade livslängden mellan kvinnor och män minskat och dessutom minskat betydligt. 

På 1980-talet förväntades nämligen kvinnor leva hela sex år längre än män, 2013 var samma siffra 3,6 år. 

Högst medellivslängd i Halland

När Statistiska centralbyrån sammanställde statistiken visade det sig att högst medellivslängd i Sverige har man i Halland med 84,5 år för kvinnor och 80,6 år för män. 

Kortast är medellivslängden hos män i Norrbotten med 78,4 år och kvinnor i Västernorrland, 82,6 år.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress