Ange ditt sökord

Eftersom många av barnets måltider intas på förskolan blir det en naturlig plats att lära barnen ett sunt förhållningssätt till mat.  Foto: Shutterstock

Eftersom många av barnets måltider intas på förskolan blir det en naturlig plats att lära barnen ett sunt förhållningssätt till mat. Foto: Shutterstock

Livsmedelsverket: grönare mat för förskolebarnen

Många barn äter frukost, lunch och flera mellanmål på förskolan. Det gör att förskolan på ett naturligt sätt kan ge alla barn sunda matvanor. 

Annons:

Det framgår i Livsmedelsverkets uppdaterade råd “Bra måltider i förskolan”, där förskolorna också uppmanas till att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet.

Förskolan ger alla barn samma möjligheter 

Vilka matvanor och smakpreferenser vi har grundläggs i tidig ålder och eftersom många av barnets måltider intas på förskolan blir det en naturlig plats att lära barnen ett sunt förhållningssätt till mat. På förskolan kan också alla barn, oavsett bakgrund, ges samma möjlighet till kunskap om vad som är bra mat och hur man skapar hållbara matvanor. 

När vi vuxna tänker på vad som är bra mat så är det att äta mycket grönsaker och mindre socker. Precis samma gäller ju för barnen och då ska förstås även sådan mat serveras i förskolan, säger Livsmedelsverkets nutritionist Anna-Karin Quetel. 

Förskolepersonalen viktiga förebilder 

Men med de uppdaterade råden vill Livsmedelsverket att förskolorna ska se helheten också. Det handlar alltså inte bara om att servera god och näringsrik mat, utan också om att använda måltidstillfällena i det pedagogiska arbetet. 

Lars-Åke Bäckman, utbildningsråd på Skolverket, är positivt till de nya råden och menar att förskolepersonalen sitter på några av de viktigaste nycklarna till att måltiden ska bli bra och att maten verkligen hamnar i barnens magar. De är förebilder som kan väcka nyfikenhet kring mat och göra det till något lustfyllt istället för läskigt. 

Råd om bra livsmedelsval

I “Bra måltider i förskolan” finns bland annat råd om hur förskolan kan göra livsmedelsval som är bra ur flera aspekter. Förutom barnens hälsa och miljön finns också en tydlig beskrivning över den vetenskapliga grunden som råden baseras på.

En del som tagits bort är däremot detaljerade rekommendationer kring exempelvis portionsstorlekar och enskilda produkter. Anledningen till det är att råden inte ska vara för begränsande. Med det menar Anna-Karin Quetel att kostchefer och kockar oftast har kompetens nog att göra sådana avvägningar själva utifrån deras verksamhet.

Nyttigt, miljösmart och kul 

En förutsättning för att kunna använda måltiderna som en resurs är dock att personalen har rätt kompetens och att olika yrkesgrupper samarbetar. Därmed vänder sig de nya råden till alla som är med och påverkar kvaliteten på måltiderna, vilket kan vara allt från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och pedagoger. 

Arbetet ska leda till att det blir mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Det ska vara både nyttigt, miljösmart och kul! 

Annons:

Källor:

Livsmedelsverket

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: