Ange ditt sökord

Inom tusendelar av en sekund avgörs det första intryck andra får av dig - så det gäller att vara snabb och passa på att le stort. Foto: Shutterstock

Inom tusendelar av en sekund avgörs det första intryck andra får av dig - så det gäller att vara snabb och passa på att le stort. Foto: Shutterstock

Av svaren man fick från deltagarna i studien byggde man en matematisk modell och tog fram olika ansiktsformer som byggde på resultatet. Foto: Shutterstock

Av svaren man fick från deltagarna i studien byggde man en matematisk modell och tog fram olika ansiktsformer som byggde på resultatet. Foto: Shutterstock

Le – första intrycket är över på mindre än en sekund

På mindre än en sekund har du avgjort mer än hälften av en persons viktigaste karaktärsdrag.

Annons:

Det menar forskaren Tom Hartley, huvudförfattare till studien, och hans kollegor vid universitetet i York som har studerat i detalj vad som avgör att det första intrycket. Bland annat konstaterar man att det första intryck som du får av andra och som andra får av dig avgörs inom tusendelar av en sekund (!). 

Matematisk formel

Forskarna tog fram totalt 1 000 bilder på ansikten och lät jurygrupper titta på bilderna och gradera dessa utifrån olika karaktärsdrag. Utifrån detta skapade man ett index och en matematisk modell som tog hänsyn till 65 särskilt viktiga punkter i ansiktsformen, bland annat munnen, ögonen, hakan och kindben. Tillsammans kunde dessa punkter förklara 58 procent av testpersonernas första intryck av människan som visades på bilden. Efter sammanställningen och skapandet av den matematiska modellen fick man fram sex ansikten, modeller, som matchade de resultat som studiedeltagarna hade tagit fram.

Tom Hartley menar att man ändå måste vara lite försiktig när man drar slutsatser eftersom man, även om man skapat en generalisering av vad som tros vara avgörande, inte kunde peka exakt på vilket ansiktsdrag som hörde ihop med vilket intryck.

Vissa delar mer betydelsefulla

Utifrån resultatet kunde forskarna även se att vissa delar av ansiktet hade större betydelse för vissa karaktärsdrag. Det finns enligt tre nyckelfaktorer som vi utgår från när vi bedömer en människans karaktär utifrån ansiktsformen:

  • Angreppssätt: Hur troligt är det att den här personen hjälper alternativt hindrar mig?
  • Dominans: Hur kapabel är den här personen att utföra dessa intentioner?
  • Attraktion: Är den här perosnen ung och attraktiv – ett potentiellt romantiskt intresse?

Tom Hartley menar att den här typen av kunskap kan vara särskilt viktig i en digital tidsålder som styrs av sociala medier. Han menar att kunskapen om hur man skapar ett gott första intryck har potential att bli mycket användbart då vi bättre skulle kunna styra vilket intryck andra får av oss.

Maskulina ansikten representerar dominans

Vad man kunde se var att det fanns tendenser som att ett maskulint ansikte gav intryck av dominans medan ett stort leende gav ett mer inbjudande och trovärdigt intryck. 

Till exempel kunde munnens storlek och form samt ommrådet kring munnen vara avgörande om en person uppfattas som öppen och socialt tillgänglig. Hakan avgör om en person uppfattas som bestämd och auktoritär och ögonens form och placering om personen är attraktiv. 

Dåligt utforskad roll

En annan intressant aspekt av forskningen var att två människor, även om de hade ett identiskt beteende, kunde uppfattas helt olika om deras ansiktsform skilde sig åt. I ett uttalande säger författarna bakom studien att det “det första intrycket av sociala förmåger som trovärdighet och besluytsamhet upfpattas tydligt från ansikten och trots att det är högst tveksamt om intrycken stämmer kan detta få betydande konsekvenser i verkliga livet”.

Forskarna drar slutsatsen att den automatiska och många gånger omedvetna bedömning av ansikten vi gör spelar en viktig, men dåligt utforskad, roll när det kommer till människans sociala samspel. Man konstaterar även att ett ansiktsuttryck, även under en kort sekund, kan ha avgörande betydelse för hur du uppfattas av din omgivning. Studien har publicerats i tidskriften PNAS.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: