Ange ditt sökord

Långvarig psykossjukdom påverkar närstående

Långvarig psykossjukdom påverkar närstående

Att leva med långvarig psykossjukdom medför ett lidande inte bara för den drabbade utan även för närstående.

Annons:

Den vård och rehabilitering som bedrivs visar att fokus främst ligger på specialiserad sjukhusvård och enligt socialpsykiatriska principer. Däremot är inte fokusen på den som lever med sjukdomen och närstående som delar sjukdom, vård och dagligt liv inte alls lika framträdande.

Susane Syrén vid Linnéuniversitetet har i sin avhandling utgått från upplevelserna från närstående när hon har analyserat tillvaron med psykossjukdom. Genom att intervjuda enskilda, grupper och familjer om hur det är att leva med långvarig psykosssjukdom har hon fått en bild, inte bara från patienten utan även just då närstående, av hur tillvaron gestaltar sig.

Som man kan förstå är det en ofattbar tillvaro att leva med långvarig psykossjukdom och tillvaron kan vara mycket komplex beroende på ur vilket perspektiv du bektraktar den. Frågor cirkulerar kring tvivel, grubbel, sjukt, friskt, verkligt, overkligt – men även en tyst och svårtolkad acceptans för den sjuke. Närstående har ofta problem med att balansera ansvar, förståelse och stöd för den sjuke och samtidigt kunna ta hand om sig själv. Man har svårt att få gehör för hjälp och det slutar ofta med att man ger upp möjligheterna att såväl som själv som för den sjuke kunna leva ett gott liv.

En del avhandlingen visar än djupare på den komplexa problematiken, nämligen det hotfulla och farliga i att leva med psykossjukdom som sprider sig till samvaron med närstående och omgivning. Men som en motpol kan man även se att man tillsammans gärna strävar mot en tillvaro med ett mer förutbestämt och konsekvent liv önskas. Och i den strävan finns en förutsättning för välbefinnande och Susanne Syrén påtalar att vården behöver uppmärksamma och bejaka denna “gemensamma strävan” efter ett behagligare liv och öppna en dialog för att kunna öka välbefinnandet i dessa familjer.

Fakta

Susanne Syrén är leg. psykiatrisjuksköterska och doktorand i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar som adjunkt i vårdvetenskap.

Avhandlingen ”Det outsagda och ohörsammade lidandet. Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom” försvaras torsdagen 18 mars.


Vill du läsa fler nyheter och artiklar inom hälsa medicin och välbefinnande? Klicka här

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: