Ange ditt sökord

Svårigheter med bemanning kan vara en orsak till att fasta vårdkontakter kan vara problematiskt att få till ute i landet. Foto: Shutterstock

Svårigheter med bemanning kan vara en orsak till att fasta vårdkontakter kan vara problematiskt att få till ute i landet. Foto: Shutterstock

Läkare kan inte lagen om fast vårdkontakt

Trots att lagen om fast vårdkontakt infördes för snart ett och ett halvt år sedan är det få läkare som har kunskap om lagen.

Annons:

Nästan varannan läkare har dålig, eller ingen kunskap alls, om bestämmelsen, visar en undersökning som Läkarförbundet har genomfört.

Fast vårdkontakt – vad säger lagen?

Patientlagen säger att du som patient kan begära att få en fast vårdkontakt. Om det är nödvändigt för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet som patient ska tillgodoses kan en fast vårdkontakt också utses. En fast vårdkontakt ska samordna olika insatser på ett ändamålsenligt sätt för dig som patient. Beroende på vilka medicinska och övriga behov du som patienten har kan en fast vårdkontakt vara någon i hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel en läkare, sjuksköterska eller psykolog, men det kan också i vissa fall vara en mer administrativ funktion som koordinerar patientens vård.

Patienter som har kontakter med flera olika delar av sjukvården, olika enheter, vårdgivare och kommunal och landstingskommunal hälso- och sjukvård kan de få flera fasta vårdkontakter. De fasta vårdkontakterna ska då samverka och samordna vårdens insatser för den enskilda patienten.

Läkare kan inte lagen om fast vårdkontakt

När Läkarförbundet frågade läkare runt om i landet visade det sig att kunskapen om lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2015, fortfarande är låg.

30 procent av läkarna har låg eller ingen kännedom om lagen över huvud taget, medan 44 procent svarar att de har låg eller ingen kunskap alls om bestämmelserna om fast vårdkontakt. Bara sex procent av läkarna svarar att lagen inneburit att de ändrat arbetssätt kring fast vårdkontakt.

Otydlig lag

I en kommentar säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren att hon inte blir förvånad och att undersökningen istället bekräftar den bild hon har sedan tidigare. Från förbundets sida tycker man inte att lagen är tillräckligt tydlig när det handlar om vikten av kontinuitet.

Läkarförbundet vill helst se att den fasta vårkontakten är en patientansvarig läkare (pal). På så vis menar man att det är tydligt får såväl patienter som vårdpersonal vem som har det medicinska ansvaret.

Personalbrist är ett problem

Bristen på vårdkontakt återfinns inom de flesta specialiteter. Förutom frågan med kontinuitet lyfter Läkarförbundet även personalbristen som en kritisk punkt som leder till att det är svårt att etablera fast vårdkontakt.

Att många läkare och sjuksköterskor är inhyrda gör att det är svårt med kontinuteteten menar Heidi Stensmyren.

Skärpt tillsyn

Läkarförbundet går nu i samband med undersökningen ut och efterlyser en skarpare tillsyn av hur vårdgivarna lever upp till kraven på kontinuitet. Samtidigt vill man även att Socialstyrelsen utfärdar en föreskrift om rätten till patientansvarig läkare.

Heidi Stensmyren konstaterar att med rätt insatser går det att komma till rätta med problemet och att man vet att kontinuitet faktiskt bidrar till bättre vårdkvalitet.

Annons:

Källor:

Västra Götalandsregionen, Läkarförbundet, Dagens medicin

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: