Ange ditt sökord

I takt med att antalet överviktiga personer ökar i samhället, blir andfåddhet av allt att döma ett allt vanligare besvär i befolkningen.  Foto: Shutterstock

I takt med att antalet överviktiga personer ökar i samhället, blir andfåddhet av allt att döma ett allt vanligare besvär i befolkningen. Foto: Shutterstock

Kvinnor mer andfådda än män vid övervikt

Kvinnor är extra känsliga för att bli andfådda när de går upp i vikt jämfört med männen. Anfåddhet i sin tur är ett problem hos befolkningen som dessutom är kopplat till sämre hälsa.

Annons:

Att problemet med övervikt och andfåddhet är större bland kvinnor visar resultaten från Hjärt-Lungfondens stora forskningsstatistik SCAPIS.

Andfåddhet ett allt vanligare besvär

I takt med att antalet överviktiga personer ökar i samhället, blir andfåddhet av allt att döma ett allt vanligare besvär i befolkningen.

Enligt tidigare vetenskapliga studier besväras uppemot en fjärdedel av vuxna i någon utsträckning av andfåddhet.

Problemet större bland kvinnor

Studien visar tydligt att problemet med övervikt och andfåddhet är betydligt större bland kvinnor. 27 procent av kvinnorna med fetma i studien led av andfåddhet, medan bara 12 procent av männen med fetma gjorde det.

– Vår studie visar att alla som har mindre lungor och blir överviktiga löper stor risk att utveckla andfåddhet med negativ påverkan på det dagliga livet. Kvinnor har i snitt mindre lungor än män och därför är problemet vanligare hos kvinnor, säger Magnus Ekström, docent vid enheten för lungmedicin och allergologi, Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Den nya studien visar också att den ökade risken för andfåddhet vid övervikt i medelåldern inte beror på att de överviktiga i många fall har fler sjukdomar, exempelvis diabetes, högt blodtryck, astma och KOL, jämfört med normalviktiga. I stället har de helt enkelt ett ökat behov av att andas eftersom de ”bär runt på extra kilon”.

Världsunik befolkningsstudie

Resultaten är baserade på data från ungefär halva studiepopulationen i SCAPIS, en världsunik befolkningsstudie där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor på sex svenska universitetsorter. Studien publicerades nyligen i den ansedda medicinska tidskriften Thorax.

– Den aktuella studien av andfåddhet och övervikt är en av de första SCAPIS-baserade studierna som presenteras i en vetenskaplig tidskrift. Ett stort antal forskningsprojekt genomförs nu på data från SCAPIS och en rad vetenskapliga artiklar väntas publiceras de kommande åren som kan få stor betydelse för att förebygga och förhindra våra stora folksjukdomar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta SCAPIS

En världsunik befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lunga med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär. SCAPIS leds av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 30 000 personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande hälsoundersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Därutöver har fysisk aktivitet registrerats och en enkät om levnadsvanor och kost genomförts. Målet med studien är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: