Ange ditt sökord

I cirka 30 års tid har kvinnor varit överrepresenterade i sjuktalen och skillnaden i sjukantal är stort mellan olika delar av landet. Foto: Shutterstock

I cirka 30 års tid har kvinnor varit överrepresenterade i sjuktalen och skillnaden i sjukantal är stort mellan olika delar av landet. Foto: Shutterstock

Kvinnor i Norrland oftare sjukskrivna – och det här är regionerna med flest sjukdagar

Färska siffror visar att de regionala skillnaderna i sjuktalen är stora och att kvinnor i norr är mer sjukskrivna än kvinnor i de södra och mellersta delarna av landet. En av orsakerna tros vara ojämlik vård.

Annons:

Siffrorna kommer från Försäkringskassan som sammanställer statistik över bland annat sjukpenningtalen i landet.

Flest sjukdagar i landet

Förutom att man i cirka 30 års tid har kunnat se att kvinnor är överrepresenterade i sjuktalen så har undersökningar visat att skillnaden i sjukantal är stort mellan olika delar av landet. Till exempel kan man se att kvinnor i Östergötland, Stockholm och Skåne har lägst sjukpenningtal. Flest sjukdagar i hela landet har Jämtlands, Västernorrlands och västerbottens län. Kvinnor i Jämtland är i genomsnitt sjuskrivna en vecka mer per år jämfört med kvinnor i Östergötland.

Den sjukskrivningsorsak som ökar allra mest är psykisk ohälsa.

Bakgrunden komplex

Såväl Försäkringskassan som regeringen planerar nu att göra djupare analyser av sjuktalen. Man vill ta reda på varför de regionala skillnaderna är så stora men redan nu har man sina teorier. I ett uttalande till TT konstaterar Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan att man till exempel är medvetna om att kvinnor inom kontaktyrken som skola, vård och omsorg är mer sjukskrivna än andra.

Tidigare undersökningar har pekat på att skillnaderna mellan olika delar av landet även kan bero på faktorer som en lokala arbetsmarknaden, om arbetslösheten är hög, och att det är stora skillnader i hur läkare bedömer olika sjukdomstillstånd och behovet av sjukskrivning. Det menar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

Vända trenden

Regeringen hoppas att trenden med ökande sjukskrivningar ska kunna vända med hjälp av bland annat tydligare och bättre beslutsunderlag som läkarna kan använda när de gör sina bedömningar i sjukskrivningsprocessen. Ojämlik vård påverkar även det sjukskrivningarna runt om i landet.

Annika Strandhäll konstaterar att det även är allvarligt att personer kan få olika behandling utifrån en läkares bedömning och att man därför vill uppdatera beslutsstödet, som man tycker sig ha sett har haft en positiv effekt.

Hälften av ökningen går att förklara

En anledning till att ökningen har varit kraftig de senaste åren är att förtidspensionering idag kallas sjukersättning. Det tror Försäkringskassan står för hälften av ökningen.

Men även om det är en delvis förklaring ser man samtidigt att det fortfarande är många nya fall av sjukskrivningar och då särskilt kvinnor

Fakta sjukpenningtalen för kvinnor länsvis

Siffrorna avser januari 2016 (2015). Antalet dagar per person om alla sjukpenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer i länet.

 1. Jämtlands län 18,4 (16,5)
 2. Västernorrlands län 18,0 (15,4)
 3. Västerbottens län 16,7 (14,3)
 4. Örebro län 16,0 (13,9)
 5. Dalarnas län 15,4 (13,9)
 6. Västra Götalands län 15,4 (13,8)
 7. Södermanlands län 15,1 (13,2)
 8. Västmanlands län 15,0 (13,0)
 9. Gävleborgs län 15,0 (13,4)
 10. Norrbottens län 14,6 (13,1)
 11. Värmlands län 14,5 (13,3)
 12. Kalmar län 14,2 (12,8)
 13. Kronobergs län 14,0 (12,4)
 14. Jönköpings län 13,9 (12,3)
 15. Uppsala län 13,1 (11,9)
 16. Blekinge län 13,0 (11,7)
 17. Gotlands län 12,9 (11,1)
 18. Hallands län 12,8 (12,1)
 19. Skåne län 12,3 (11,0)
 20. Stockholms län 12,2 (10,9)
 21. Östergötlands län 11,2 (10,2)
 22. Källa: Försäkringskassan

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: