Ange ditt sökord

Den dominerande orsaken till att drabbas av KOL är rökning. Närmare 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid.  Foto: Shutterstock

Den dominerande orsaken till att drabbas av KOL är rökning. Närmare 90 procent av alla som får KOL är, eller har varit rökare under en längre tid. Foto: Shutterstock

Kvinnor drabbas oftare av undervikt i samband med KOL

Personer som lever med kroniskt obstruktivt lungsjukdom (KOL) drabbas oftare än friska av undervikt och det gäller särskilt kvinnor.

Annons:

Generellt drabbas också betydligt fler kvinnor än män av KOL.

Underlätta bedömningen av energiförbrukning

Genom en specifik mätmetod har forskare kunnat få fram väldigt exakt information om kroppens energiförbrukning. Man har även tittat närmare på och utvärderat olika mätinstrument i form av olika bärbara aktivitetsmätare som kan användas för bedömning av kroppens energiförbrukning och energibehov.

Dessa skulle kunna underlätta vid bedömning av energiförbrukning och energibehov inom praktisk sjukvård.

Problem med undervikt svårare hos kvinnor

Genom att använda sig av mätmetoderna tillsammans med forskningsdata från andra stora studier kunde forskarna se och bekräfta att personer med KOL är mer underviktiga än friska personer. Dessutom var problemet med undervikt betydligt svårare för kvinnor än för män.

Resultaten visade att bland personer med KOL hade 22 procent av kvinnorna och 11 procent av männen undervikt, vilket kan jämföras med 15 procent respektive 7 procent hos kvinnor och män i en kontrollgrupp.

Begränsad kunskap

Kunskaperna om energiförbrukning, intag och behov vid KOL-sjukdom har hittills varit väldigt begränsade. Medan det funnits vissa data om energiförbrukningen hos män har kunskaperna om kvinnornas situation varit väldigt begränsade.

Forskning kring detta har därför stor betydelse för att kunna bedöma och säkra att patienter med KOL får rätt individuell nutritionsbehandling menar forskarna. Ett bättre energiintag kan hjälpa KOL-sjuka att må bättre och även ge en bättre sjukdomsprognos. Bättre kunskap om undervikt, nutrition och energiförbrukning vid KOL kan ge dietister inom sjukvården bättre möjligheter att förbättra nutrition och energiintag hos patienter, något som nu visat sig vara särskilt viktigt hos kvinnor som oftare lider av undernäring som en konsekvens av KOL.

Fakta KOL och undervikt

KOL är en av våra största folksjukdomar och den som ökar mest i världen. Viktnedgång är ett allvarligt problem vid KOL och har kopplats till sämre sjukdomsförlopp. Undernäring kan bero på såväl ökad energiförbrukning som att individen äter alltför lite och därmed inte täcker sitt energibehov.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: