Julmusik ger butikspersonal migrän

Julmusik ger butikspersonal migrän

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-12-09
Uppdaterad: 2018-12-12
Författare: Anders Åker

Ingen har väl missat julmusiken som spelas runtom i handeln men för de anställda kan den eviga julmusiken leda till att man behöver sjukanmäla sig.

Det visar en rapport från Halndelsanställdas förbund som har fått mycket stor spridning.

Julmusik påfrestande för butikspersonalen

Rapporten bygger delvis på en enkät, besvarad av drygt 2 000 anställda, med ingående frågor om hur de ställer sig till att det spelas musik i butiken, både under julen och resten av året.

Rapporten visar att en tredjedel av de tillfrågade upplever julmusiken som mer påfrestande än annan musik.

Fått migrän av julmusiken

Julmusiken är inte bara påfrestande, personalen uppger även i rapporten att man bland annat fått migrän och att man sjukanmält sig.

Samtidigt finns det ett starkt vetenskapligt stöd för att bakgrundsmusik kan öka försäljningen i jämförelse med att inte ha någon musik alls.

Vill ha musik

Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att julmusiken tycks ha en viss negativ inverkan på arbetsmiljön, men att den är betydligt mindre än vad som förväntades. I en tredjedel av alla butiker spelas inte någon musik alls, vanligast är detta i dagligvaruhandeln.

De anställda som svarade att de jobbade i såna butiker vill gärna ha musik på arbetsplatserna, hela 71 procent svarade att de skulle önska att det spelades musik i butiken där de jobbar.

Involvera de anställda

Julmusiken kan upplevas positivt och enligt Stefan Carlén, chefsekonom vid Handelsanställdas förbund och som är författare till rapporten, så är det bättre om anställda får utbildning om musiken och att det kan få vara med och påverka den.

– Har man förståelse för varför musik spelas uppfattas det mer positivt. En annan del är att man får medinflytande i valet av musik, att man inom ramen för det företaget bestämt kan ha ett brett utbud, säger han i en kommentar till rapporten.

Från Handels sida menar man att musik är en viktig arbetsmiljöfråga som förtjänar uppmärksamhet på samma sätt som andra arbetsmiljöproblem. Förekomsten av musik och inställningen till den bör ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet alla företag enligt lag är skyldiga att göra menar man och att det  borde gå att hitta former där ett bra utfört varumärkesarbete med delaktighet kan leda fram till en musikstrategi där anställda kan få vara med och bestämma över musiken som spelas.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress