Ange ditt sökord

När arbetsbördan i hemmet jämnades ut och mammorna slapp ha ansvart för hemarbetet själva blev mammorna också friskare.  Foto: Shutterstock

När arbetsbördan i hemmet jämnades ut och mammorna slapp ha ansvart för hemarbetet själva blev mammorna också friskare. Foto: Shutterstock

Jämn fördelning i hemmet minskar risken för sjukskrivningar

Tidigare studier har visat att kvinnor som jobbar lika mycket som sina män samtidigt som de tar huvudansvaret för hemmet, löper en ökad risk för sjukskrivning. Nu står det klart att även pappor som tar ett större ansvar i hemmet har en ökad risk att bli sjukskrivna. Det bästa är att skapa en jämn fördelning i hemmet.

Annons:

Det visar en studie från Försäkringskassan som tittat på sambandet mellan graden av jämställdhet och risken för sjukskrivning.

Få en bild av sambandet

Resultaten bygger på en registerstudie med samtliga föräldrar som fick sitt första barn mellan 2002 och 2009. Totalt handlar det om drygt 220.000 föräldrapar. Syftet var att få en bild av sambandet mellan sjukskrivningsrisken och graden av jämställdhet mellan makarna i såväl hemmet och på arbetsmarknaden.

Jämställdhet i arbetslivet definierades i studien som mammans och pappans andel av den gemensamma arbetsinkomsten under barnets tredje levnadsår. Jämställdhet i hemmet definierades som mamman och pappans andel av det totala uttaget av dagar med föräldrapenning och VAB under barnets tre första år. Detta eftersom tidigare studier har visat att det finns en samvariation mellan uttag av VAB- och föräldradagar och fördelning av hushållsarbete.

Ökad risk att bli sjukskrivna

I studien framgår att pappor med huvudansvaret för hemarbetet hade mellan 9 och 25 procents ökad risk att bli sjukskrivna, jämfört med övriga män. Laura Hartman som är analysdirektör på Försäkringskassan säger i en kommentar till Sveriges television att förutom att dubbelarbete kan vara krävand kan det vara så att den här gruppen män är ganska liten och udda, fortfarande är normbrytande och det kan i sig vara jobbigt.

Laura Hartman menar att det i sin tur kan leda till sjukskrivning eftersom man kan möta olika attityder och fördomar från både sin omgivning och arbetsgivare.

Jämställdhet ger fördelar

När arbetsbördan i hemmet jämnades ut och mammorna slapp ha ansvart för hemarbetet själva blev mammorna också friskare. Det tyder enligt Försäkringskassan att en mer rättvis arbetsfördelning i hemmet gör kvinnorna till vinnare och att allt pekar på att att dubbelarbete kostar på när det gäller hälsan och leder till högre antal sjukskrivningar.

Försäkringskassan kunde också se att sjukfrånvaron minskade i familjer där mannen var huvudförsörjare och kvinnan främst skötte familj och barn. Till Svt säger Laura Hartman att det förmodligen är så att det återigen är den totala arbetsbördan som spelar roll och att det för de här paren kan det vara ett sätt att hantera det så kallade livspusslet.

Annons:

Källor:

Försäkringskassan, Svt

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: