Ange ditt sökord

En insulinpump kan förbättra överlevnaden hos personer med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes drabbar främst unga personer. Foto: Shutterstock

En insulinpump kan förbättra överlevnaden hos personer med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes drabbar främst unga personer. Foto: Shutterstock

Insulinpump förbättrar överlevnad hos personer med typ 1-diabetes

Att använda en insulinpump istället för att ta insulin med sprutor kan minska dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar för dig som har typ 1-diabetes.

Annons:

Det visar en ny studie som publicerats i British Medical Journal. Bakom studien står bland annat forskare vid Sahlgrenska akademin och Uppsala universitet.

Kräver insulinbehandling

Diabetes typ-1 drabbar framförallt barn och ungdomar och kräver regelbunden insulinbehandling. Vanligast är att behandla typ 1-diabetes med injektioner av insulin men ibland kan insulin tillföras med hjälp av en pump. Totalt ingick 18 816 personer med typ 1-diabetes i den aktuella studien varav 2 441 använd insulinpump och resten tog insulin med sprutor.

Forskarna följde sedan, med hjälp av det nationella diabetesregistret, upp patienter under en period på nästan sju år. Av de som ingick i studien avled 11 192 under uppföljningsåren. Det var inte ovanligt att dödsorsaken var någon form av hjärt- kärlsjukdom.

Minskad dödlighet

När man granskade datan närmare kunde forskarna tydligt se att dödligheten totalt sett samt dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar var lägre bland personerna som använde insulinpumpen jämfört med de som använde sprutor för att ta sitt insulin.

Även när man tog hänsyn till tidigare sjukdom, blodtryck, kolesterolvärden, rökning och ett antal andra kända riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom kvarstod fakta att dödligheten i hjärtsjukdomar, bland de som använde insulinpump, var nästan halverad. Dödligheten totalt sett var drygt en fjärdedel lägre hos de som använde insulinpump.

Överlevnadssvinster med insulinpump

Diabetesläkaren Soffia Gudbjörnsdóttir, docent vid Sahlgrenska akademin och ansvarig för det svenska nationella diabetesregistret, säger i en kommentar att studieresultaten talar starkt för att behandling med insulinpump kan ge överlevnadsvinster. Samtidigt påpekar hon att mer forskning behövs för att ta reda på orsakerna till den minskade dödligheten och vilka faktorer som spelar in. Alla som har typ 1-diabetes passar dock inte för att ha en insulinpump och även om de nationella riktlinjerna för diabetesvård rekommenderar ökad användning av insulinpumpar får allt färre patienter insulinpump idag. En av orsakerna är att insulinpumpar inte ingår i läkemedelsförmånen.

Soffia Gudbjörnsdóttir tycker utifrån studien att alla patienter som önskar få behandling med insulinpump också ska få tillgång till den då kostnad inte bör vara ett skäl att neka personer en behandling som kan förbättra överlevnad.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: