Ange ditt sökord

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Foto: Shutterstock

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. Foto: Shutterstock

Inkontinens leder till sämre hälsa

Cirka en halv miljon människor i Sverige idag lider av någon form av inkontinens/överaktiv blåsa och forskning har visat att urinläckage kan ha en betydande negativ inverkan på livskvaliteten hos den drabbade.

Annons:

Inkontinens/överaktiv blåsa drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män – men eftersom problemet många gånger anses vara av känslig och (tyvärr) skamfylld karaktär leder detta till att inkontinens/överaktiv blåsa blir underdiagnostiserat och underbehandlat.

Viktigt hälsoproblem

En stor del av Sveriges befolkning angav i en enkät för ett par år sedan att urininkontinsens är ett viktigt hälsoproblem.

Karin Franzén är överläkare i gynekologi och obstetrik på Kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro och hon har bland annat undersökt hur urininkontinens hos kvinnor påverkar hälsa och livskvalitet.

Psykiska besvär i samband med inkontinens

Karin Franzén upptäckte att det tycks finnas ett samband mellan inkontinens och psykosomatiska besvär. Förutom att uppleva trötthet, matthet, sömnsvårigheter och muskelsmärta fanns en uttalad känsla av utsatthet.

Problem med utsatthet bygger ofta på brist på information – därför har Karin Franzén genomfört och utvärderat effekten av en informationskampanj riktad till ett urval av befolkningen.

Förutom att 80% svarade att inkontinens är ett viktigt hälsoproblem svarade även 66% att de genom kampanjen fått ny kunskap om problemet. Bland de som var drabbade uppgav hälften att de efter kampanjen hade fått information som var användbar.

Information och kunskap är viktigt

Informationskampanjen och den efterföljande enkäten visade att det var ett bra sätt att förbättra kunskapen och informationen kring inkontinens, men även att det fanns ett preventivt syfte. En femtedel som tog del av kampanjen och den enkäten uppgav nämligen att de hade påbörjat exempelvis knipövningar för att undvika framtida problem med inkontinens.

Karin Franzén säger i ett uttalande att resultatet är uppmuntrande och att det både går att sprida kunskap om urininkontinens och få människor att börja med egenvård.

Personliga upplevelser skiljer sig från person till person

I samband med utvärdering av urinkontinens anser Karin Franzén att det är viktigt att även mäta livskvaliteten hos patienterna – med betoning på att den personliga upplevelsen skiljer sig från person till person.

Beroende på hur påverkad den drabbade är kan man välja vilken typ av behandling, om någon behandling överhuvudtaget är aktuell, som bör sättas in och väga detta beslut mot eventuella biverkningar. Att kunna konstatera vilken psykisk påverkan inkontinens har på personer kan alltså lägga en grund för eventuella behandlingsprogram.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: