Ange ditt sökord

Inga ursäkter för bristande KOL-vård

Inga ursäkter för bristande KOL-vård

Svensk KOL-vård måste bli mer effektiv. Förutsättningar för att ta väl hand om patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) finns redan, men det sker ändå långtifrån överallt. Nyckeln till förändring är mer kunskap.

Annons:

Idag går många med oupptäckt KOL, trots att diagnosen enkelt ställs med hjälp av ett lungfunktionstest, spirometri.

– KOL är vardag för över en halv miljon människor i Sverige. Det går inte längre att vända bort blicken, dessa människor måste bli synliga i vården. KOL-patienterna är en negligerad grupp, bara hälften av vårdcentralerna följer de riktlinjer som finns, säger Berndt Nilsson, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Fem krav återstår

Nu måste KOL få den uppmärksamhet den svåra folksjukdomen förtjänar – i sjukvården och i politiken. Tillsammans med professor Kjell Larsson, specialist i lungmedicin, Karolinska Institutet, ställer Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund därför följande fem krav:

 

    1. Alla rökare och före detta rökare över 40 år som har besvär med hosta eller andnöd ska erbjudas en spirometriundersökning på vårdcentralen

 

    1. Lagstiftningen kring försäljning av tobak till unga ska efterlevas

 

    1. Sjukvården ska rutinmässigt erbjuda alla rökare strukturerat rökavvänjningsstöd

 

    1. Riktlinjerna för behandling av KOL-sjuka ska följas i vården

 

    1. AstmaKOL-mottagningar ska finnas i hela landet för ett strukturerat omhändertagande

 

Fakta

2007 dog 2 274 personer i Sverige i sjukdomen KOL. I dag beräknas mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige ha KOL, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka 8 procent KOL, sjukdomen drabbar mera sällan yngre personer. KOL ökar nu mest bland kvinnor, vilket är en spegling av rökvanorna.
Tidig diagnos är en förutsättning för att kunna bromsa sjukdomsutvecklingen. Diagnosen ställs med hjälp av spirometri, ett lungfunktionstest. Rökstopp är en nödvändig del av behandlingen vid KOL.
Kostnaderna för KOL per år i Sverige är 9 miljarder kronor. Den övervägande delen är indirekta kostnader för bland annat sjukskrivningar och arbetsoförmåga.

 

 

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: