Ange ditt sökord

Melanom är idag den femte vanligaste cancersjukdomen både bland kvinnor och män i Sverige, och data från södra Sverige visar att det ökar kraftigt. Foto: GettyImages

Melanom är idag den femte vanligaste cancersjukdomen både bland kvinnor och män i Sverige, och data från södra Sverige visar att det ökar kraftigt. Foto: GettyImages

Hudcancer ökar i södra Sverige

Nyinsjuknandet i melanom, en form av hudcancer, har nästan tredubblats i Södra sjukvårdsregionen under perioden 2005–2019. Om denna trend håller i sig spås en ytterligare fördubbling fram till år 2034.

Annons:

Melanom är idag den femte vanligaste cancersjukdomen både bland kvinnor och män i Sverige. Sett till antal fall världen över ligger Sverige på femte plats i antal nyinsjuknade fall i melanom i relation till befolkningens storlek.

Informationen om ökning av antalet nya fall av hudcancer kommer från en melanomrapport från Regionalt cancercentrum som publicerades i april 2023. Ökningen av melanom ses i alla åldersgrupper, men är störst i åldersgruppen över 60 år. Här ser man att det framför allt är bland männen man ser en tydlig ökning i antal melanom.

Viktigt att förebygga melanom

Regionalt cancercentrum understryker i sin rapport att det förebyggande arbetet är ytterst viktigt när det gäller att minska antalet nya fall av melanom. Här behöver man arbeta på såväl nationell, regional och lokal nivå.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett uppdrag från regeringen att genomföra insatser för ett förebyggande arbete mot hudcancer, bland annat genom att ge råd och rekommendationer om skydd mot exponering för UV-strålning. Hittills har SSM bland annat tillsammans med Regionala cancercentrum genomfört en befolkningsinriktad kampanj – ”Sanny” – via sociala medier. Kampanjen består av korta filmer med budskap om hur man bäst skyddar sig mot solen. De har även tagit fram en webbutbildning om goda solvanor för personal inom barnhälsovården och förskola.

Solning riskfaktor för melanom och annan hudcancer

Den viktigaste riskfaktorn för melanom och andra hudcancerdiagnoser är exponering för UV-ljus, det vill säga solning. Beräkningar från Institutet för hälsoekonomi visar att cirka 90 procent av alla fall av hudmelanom kan härledas till UV-exponering, och liknande siffror stämmer även för hudcancertyperna basalcells- och skivepitelcancer. För att motverka den ökande förekomsten av melanom behövs ett ökat fokus på förebyggande åtgärder och livsstilsråd, där solexponering och exponering för artificiellt UV-ljus (solarier) är den största kända riskfaktorn. När det gäller att tidigt ställa diagnosen melanom är det viktigt att prioritera god tillgänglighet till bedömning av hudförändringar. I det avseendet spelar informations- och utbildningsinsatser till allmänheten, hemsjukvården och primärvården stor roll.

Teledermatoskopi viktig insats i diagnostik av hudcancer

En annan viktig insats är att införa teledermatoskopi. Det innebär att misstänkta hudförändringar fotograferas i primärvården för att sen bedömas digitalt på distans av hudläkare. På så sätt behöver inte patienten inte åka till en hudmottagning och kan snabbt prioriteras för rätt åtgärd hos lämplig vårdgivare. Många onödiga ingrepp, där hudförändringen inte är ett melanom, kan därmed undvikas.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: