Ange ditt sökord

Många av KOL-patienterna idag började röka redan som unga - en viktig riskfak... Foto: Shutterstock

Många av KOL-patienterna idag började röka redan som unga - en viktig riskfak... Foto: Shutterstock

Fyra av fem KOL-drabbade får ingen diagnos och allt fler dör i sjukdomen

Över en halv miljon svenskar drabbas av lungsjukdomen KOL och de senaste tio åren har antalet kvinnor som dött i KOL ökat med 50 procent. Men det skulle enkelt kunna förebyggas!

Annons:

I ett pressmeddelande från Hjärt- Lungfonden berättar man att endast var femte KOL-patient får en korrekt diagnos. En viktig del i behandling och att stävja dödligheten i sjukdomen är att diagnoserna oftare och med rätt metod ställs korrekt.

Enkla test kan upptäcka KOL

Man vill att sjukvården ska bli bättre på att använda den utrustning som finns ute på vårdcentraler, spirometriutrustning, för att tidigare diagnos kan förebygga dödligheten och stoppa lungornas försämrade kapacitet.

Spirometri innebär att man mäter lungfunktionen och genom den enkla metoden kan man upptäcka KOL. Desvärre kan man se att trots att majoriteten av vårdcentralerna har den rätta utrustningen används denna alltför sällan. Att ställa en diagnos i ett senare skede, när lungorna redan är förstörda och kraftig symtom har uppstått, försvårar sjukdomsförloppet.

En stor folksjukdom med tydlig riskfaktor

Allt fler dör i KOL och en av de största riskfaktorerna är rökning. Att inte röka alls är det absolut enklaste sättet att förebygga KOL. Anledningen till att man ser en ökning av KOL-patienter nu är för att man rökte avsevärt mycket mer under 60- och 70-talet och nu kommer dessa som KOL-patienter. Desvärre röker allt fler unga flickor även idag vilket i sig är en risk för att i framtiden drabbas av KOl. Just KOL är en sjukdom som har en ökad dödlighet snarare än en sjunkande vilket särskiljer sjukdomen från andra.

Ofta drabbas de som drabbats av KOL också av hjärt-kärlsjukdomar och forskarna arbetar med att hitta faktorer som förutom rökning bidrar till att man utvecklar KOL och även faktorer som kan skydda mot själva sjukdomen.

Personligt lidande och en kostnad för samhället

Samtidigt som KOL-sjukdomen innebär såväl lidande som en kostnad för samhället (KOL kostar samhället 9 miljarder per år, se fakta längre ner i artikeln) vet man förhållandevis lite om sjukdomen och forskarna behöver mer tid för att lokalisera samband mellan exempelvis påverkan på hjärtat och KOL. i sin tur behöver vården bli mer aktiv i sin diagnos av KOL för att kunna spåra sjukdomen tidigt och arbeta förebyggande. Hjärt-lungfonden har ett mål, att halvera antal dödsfall i sjukdomen, och uppmärksammar KOL i en kampanj som pågår under augusti i år.


Grafik: Hjärt- Lungfonden)

Fakta om KOL (från Hjärt- Lungfonden)

  • Folksjukdom. KOL betyder kroniskt obstruktiv lungsjukdom och är en av våra stora folksjukdomar. Uppskattningsvis är mer än en halv miljon svenskar drabbade av KOL, men bara en av fem drabbade har fått diagnos.
  • Dödligheten ökar. Årligen dör 2 600 personer av KOL i Sverige, och antalet ökar. Inom tio år väntas KOL vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, enligt WHO.
  • Dold sjukdom. KOL är en lungsjukdom som leder till svåra andningsbesvär. Sjukdomen kommer ofta smygande, med ständig hosta, andfåddhet och trötthet. Ofta misstas KOL för ålderstecken eller återkommande förkylningar.
  • Kvinnor drabbas hårdare. Sjukdomsförloppet i KOL är olika för kvinnor och män. Kvinnor insjuknar ofta tidigare i livet och drabbas hårdare av sjukdomen, vilket gör att de behöver fler läkarbesök och fler dagar på sjukhus.
  • Genom ett spirometritest som mäter lungkapaciteten kan KOL upptäckas. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto bättre.
  • Rökning ökar risken.
  • Rökstopp viktigt. Den vars lungor och luftvägar skadats av KOL blir aldrig helt frisk, men sjukdomsförloppet kan bromsas. Rökstopp är den viktigaste behandlingsåtgärden.
  • Ökad risk för hjärtsjukdom. Den som lider av KOL har ökad risk för hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Dessutom finns ökad risk för diabetes.
  • Kostsamt. KOL kostar samhället 9 miljarder om året i form av vård, läkemedel, sjukskrivningar och förtidspensionering.
  • 15-20 procent av orsakerna till KOL i västvärlden beror på något annat än rökning.
Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: