Ange ditt sökord

En spännande fotbollsmatch kan vara en rejäl pulshöjare men kan det också vara farligt för hjärtat?  Foto: Shutterstock

En spännande fotbollsmatch kan vara en rejäl pulshöjare men kan det också vara farligt för hjärtat? Foto: Shutterstock

Fotbolls-EM – en risk för hjärtat?

Du ser hur spelarna i ditt favoritlag under fotbolls-EM rusar upp och ner på fotbollsplanen, hur de närmar sig motståndarlagets mål och du känner hur hjärtat nästan hoppar ur bröstet för att det slår så hårt. Frågan är om det bara är inbillning eller om det till och med skulle kunna orsaka en hjärtattack?

Annons:

Forskare och experter har studerat frågan närmare och svaret på frågan blir nog både “ja och nej”, beroende på vem du frågar.

Fördubblad risk

I en tysk studie som publicerades i New England Journal of Medicine 2008 konstaterade forskarna att du genom att “se en stressig fotbollsmatch mer än fördubblar risken för akuta kardiovaskulära tillstånd” så som exemeplvis en hjärtattack.

Men, studien har fått mothugg från de som menar att den slutsatsen är att göra det enkelt för sig och att sambandet snarare är mycket mer komplext.

Liten risk förblir liten risk

Att den tyska studien menar att risken för hjärtattack fördubblas kan låta skrämmande och därför menar de som granskat studien närmare att det gäller att hålla reda på detaljerna. Exempelvis, om du redan har en mycket liten risk för hjärtattack så förblir den risken, även om den “fördubblas”, mycket liten. Å andra sidan, om man redan har en förhöjd risk för hjärtattack så är det alltid klokt att ta hänsyn till data som kan skvallra om att den risken kan öka ytterligare.

I den tyska studien, som baserades på mätningar under matcher som spelades under fotbolls-VM 2006, fann man att den största riskökningen låg hos män och de som redan led av hjärtsjukdom. Forskarna bakom studien tyckte sig även se att den period där risken var som största var inom ett tidspann av två timmar efter att matchen påbörjats.

Den egentliga utlösande faktorn

Något som forskarna bakom den tyska studien var noga med att påpeka i anslutning till studien var att det är omöjligt att säga vad som egentligen var den utlösande faktorn i sammanhanget.

Det vill säga om det var stressen av att se matchen i sig som påverkade eller om det var saker runt omkring som bristande sömn, ökad alkoholkonsumtion, att man glömt bort att ta sina läkemedel – allt i anslutning till eller beroende på världsmästerskapet.

Andra studier på ämnet

Enligt de tyska forskarna är det allmänt känt att större händelser, såsom jordbävningar, krig och större sportevenemang, som inkluderar ett stort antal människor i ett specifikt område kan orsaka ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Forskarna själva konstaterar samtidigt att kopplingen mellan fotbollsmatcher och hjärtproblem är kontroversiell men lyfter ändå fram ett antal studier som pekar på liknande resultat. Exempelvis visade en studie på män i Holland att när landslaget spelade så såg man liknande resultat, en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I Storbritanninen genomfördes en studie med fokus på lokala lag och även den studien visade upp ett liknande samband.

En ytterligare studie konstaterade att när England åkte ut från välrdsmästerskapet 1998 såg man inom sjukvården en alarmerande ökning av antalet fall av akut hjärtsjukdom. Forskarna konstaterade i det fallet att även om en fotbollsmatch i sig inte är farlig kan en hjärtattack utlösas av att man blir emotionellt upprörd, till exempel när man ser sitt favoritlag förlora en match.

Är fotbollsmästerskap en risk för hjärtat

Flera studier pekar alltså på att det kan finnas ett samband mellan upphetsningen vid ett fotbolls-VM och ökad risk för hjärt- kärlsjukdom. Studierna får dock inte stå oemotsagda. Den holländska studien jämfördes med en liknande studie som genomfördes i Frankrike och där fann man inget samband, även om den match forskarna tittade närmare på var en match där fransmännen slog holländarna vilket naturligtvis kan vara mer stressande för det förlorande laget. En annan grupp forskare från Holland gjorde däremot en ytterst kritisk analys.

När de istället tittade på ett större antal matcher under en tidigare tidsperiod, ansågs sambandet mellan fotbollsmatcher och hjärtattack i stort sett vara icke-existerande.

Fortsatt oense om slutsatsen

När forskare följt upp originalstudien från Tyskland, den som pekade på en fördubblad risk för hjärtattack och som fick stor spridning i medier, har man kommit fram till varierande slutsatser.

En studie (“It’s just a game”) gick så långt att forskarna bakom den menade på att risker för hjärtattack i samband med en fotbollsmatch är i stort sett meningslöst liten, om alls existerande. En annan studie (“It is not just a game”) motargumenterade den första och konstaterade istället att stora sportevenemang visst skulle kunna trigga hjärt- kärlsjukdom, särskilt hos engagerade fans och personer med hjärtsjukdom och i samband med betydelsefulla matcher.

Bakomliggande orsaker ökar risken generellt

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det kan visst finnas en viss ökad risk att drabbas av exempelvis hjärtattack i samband med en väldigt intensiv fotbollsmatch. Men den risken ökar då kanske främst genom att man är stressad, äter onyttigare mat eller dricker mer alkohol i samband med matcherna.

Mat- och alkoholvanor, sömn och stress är alla faktorer som kan öka risken för hjärt- kärlsjukdom. Så även om stressen av ett mästerskap i fotboll skulle kunna utlösa till exempel en hjärtattack kan det samtidigt vara något som redan var oundvikligt från början för den som drabbas.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: