Ange ditt sökord

Problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår. Foto: Shutterstock

Problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår. Foto: Shutterstock

Fortsatta problem med överbeläggningar

Hälso- och sjukvården i Sverige visar på goda resultat men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Exempelvis kvarstår problemet med överbeläggningar på sjukhus och utlokaliserade patienter.

Annons:

Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Positivt trendbrott

”Öppna jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat” syftar till att ge en översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, och rapporten visar på fortsatt goda resultat på flera punkter.

– Svensk hälso- och sjukvård står sig bra i en internationell jämförelse. Vården håller en hög kvalitet. I många avseenden har vi en positiv utveckling. Ett område där den negativa trenden brutits är sjukskrivningarna inom hälso- och sjukvården, där vi kan notera en viss minskning jämfört med tidigare år. Tillgången till kompetens är en av de stora utmaningarna för Sverige, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Problem med överbeläggningar kvarstår

På andra områden, däribland tillgängligheten, går utvecklingen åt fel håll. Problemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter kvarstår. Riksgenomsnittet för 2017 var 6,5 överbeläggningar och utlokaliseringar per 100 disponibla vårdplatser – en ökning med 26 procent jämfört med 2016.

– Överbeläggningar och utlokaliseringar har ökat för varje år sedan 2014. Störst är ökningen mellan 2016 och 2017, och siffrorna för samtliga redovisade månader 2018 som finns med i vår rapport är högre än motsvarande månad 2017 så det tycks inte bli någon förbättring det året heller, säger Martin Lindblom, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för rapporten.

Siffrorna varierar stort för de enskilda regionerna. Från 2,5 per 100 disponibla vårdplatser i Kalmar till 11,0 i Norrbotten.

Stora skillnader gällande väntetider i vården

Statistiken visar också på stora regionala skillnader vad gäller väntetider i vården.

I Hallands län fick exempelvis 92 procent av patienterna en planerad operation inom 90 dagar 2017, motsvarande siffra i Jämtland var 63 procent.

– Resultatutvecklingen för hälso- och sjukvården är viktig att följa på såväl nationell, som regional och lokal nivå. Alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Under 2019 kommer Socialstyrelsen att publicera en fördjupad analys om brister i jämlikhet i hälso- och sjukvården. Dessutom kommer myndigheten att presentera ett förslag på hur en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården kan ske, säger Olivia Wigzell.

Fler resultat från rapporten:

  • Andelen nyfödda barn som har låg Apgar-poäng, ett poängsystem för bedömning av nyföddas vitalitet, fortsätter att öka. 2007 hade 1,1 procent av de nyfödda barnen lägre än 7 Apgar-poäng. 2016 var siffran 1,5 procent. Försämrade värden syns för flera län. I vissa fall handlar det om ganska tydliga försämringar, Västerbotten och Södermanland är två exempel.
  • Sjukskrivningarna inom hälso- och sjukvården minskar något, men är på en fortsatt hög nivå jämfört med andra branscher. 2017 noteras också en minskning av sjukfrånvaron bland landstingsanställda för första gången på många år. Andelen sjukfrånvarotid av ordinarie arbetstid var 6,0 procent. Östergötland hade lägst sjukfrånvaro bland de landstingsanställda, och Västmanland högst.
  • Väntetiderna på utredning eller behandling inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) varierar kraftigt mellan länen. I Västmanland inleddes utredning och behandling inom 30 dagar i drygt 29 procent av fallen under 2017. På Gotland var motsvarande siffra drygt 95 procent.
Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Förslag: gratis sjuksköterskebesök för dig över 65
22 november, 2019 När man blir sjuk

Förslag: gratis sjuksköterskebesök för dig över 65

Ett nytt förslag i Västra Götaland föreslår att alla so...

Svensk sjukvård bland världens bästa
14 november, 2019 När man blir sjuk

Svensk sjukvård bland världens bästa

Den svenska sjukvården kritiseras ofta, men faktum är a...

Snabbare remittering till specialist med ny tjänst

Snabbare remittering till specialist med ny tjänst

Remisshjälpen är ett nystartat företag som har tagit si...

Annons:
Tryggare med samtycke och giltighetstid för apoteksfullmakt
15 juni, 2020 När man blir sjuk

Tryggare med samtycke och giltighetstid för apoteksfullmakt

Man behöver kunna hjälpa sina nära och kära med apoteks...

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par
28 april, 2020 Barn & Graviditet

Forskare: Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par

Nyexaminerade sjuksköterskor bör arbeta i par för att b...

Demenssjuka missar teknikhjälp på grund av dålig information
9 mars, 2020

Demenssjuka missar teknikhjälp på grund av dålig information

Äldre som lider av demens får inte alltid information o...

Annons:
Ny policy ska stärka patientmedverkan
26 februari, 2020 Barn & Graviditet

Ny policy ska stärka patientmedverkan

För att stärka och utveckla patientmedverkan har nu sta...

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården
21 februari, 2020 Cancer

Fler cancerfall kan upptäckas inom primärvården

Primärvården är eftersatt och personalen får inte rätt ...

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet
21 februari, 2020 Barn & Graviditet

Färsk rapport: Fortsatta problem med tillgång till vård i landet

Samtidigt som hälso- och sjukvården i Sverige visar på ...

Ensamhet ett direkt hot mot hälsan
18 februari, 2020 Depression & Ångest

Ensamhet ett direkt hot mot hälsan

Ensamhet kan vara ett direkt hot mot hälsan, särskilt o...

Annons:
Hälsan allt mer ojämlik – inkomsten påverkar
4 februari, 2020 Barn & Graviditet

Hälsan allt mer ojämlik – inkomsten påverkar

Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika grupper och mest...

Svenskarna lever länge men hälsan är ojämlik i landet
27 januari, 2020 Barn & Graviditet

Svenskarna lever länge men hälsan är ojämlik i landet

Svenskarna lever längre än invånarna i de flesta EU-län...

Väntetiderna till specialist minskar
18 december, 2019

Väntetiderna till specialist minskar

Väntetiderna inom den specialiserade vården har minskat...

Annons:
Remisstvång för akutsjukvård kan bli verklighet
6 december, 2019 Barn & Graviditet

Remisstvång för akutsjukvård kan bli verklighet

Om du blir sjuk och vill åka till en akutmottagning kan...

Så blir du kroppspositiv del 1: Kroppsångesten tar över oss
5 december, 2019 Kvinnans hälsa

Så blir du kroppspositiv del 1: Kroppsångesten tar över oss

Under tre veckor kommer du i intervjuer följa Kajjan An...

Nu ska sjukhusmaten bli bättre och mer individanpassad
26 november, 2019 Barn & Graviditet

Nu ska sjukhusmaten bli bättre och mer individanpassad

För att sjukhusmaten ska hamna i magen och göra nytta b...

Ny rapport: Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro
25 november, 2019 Sömn & Stress

Ny rapport: Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långv...

Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Vad vill du göra?

Välkommen till Doktorn!

Enkät om antibiotikaanvändning

Hur ser du på antibiotika? Svara på 6 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten