Fortsatt ökning av psykisk ohälsa bland unga

Fortsatt ökning av psykisk ohälsa bland unga

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-08-30
Författare: Moa Järefäll

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka, framförallt bland tjejer. Symtom att vara uppmärksam på är stress, trötthet, magont, huvudvärk och sömnbesvär.

I åldersspannet 16–29 år är det allt fler som upplever dessa symtom varje dag eller flera gånger i veckan. Detta visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Varannan ung känner sig stressad

Rapporten bekräftar det vi redan sett i flera andra studier, det vill säga att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att breda ut sig. År 2007 hade var tredje ung (34 procent) ofta problem med stress, i dag handlar det nästan om hälften av alla unga (49 procent), enligt studien. 

Ökningen syns främst bland tjejer, mellan 2007 och 2018 ökade siffran från 42 till 60 procent.

Killar generellt mer nöjda

En av orsakerna till stressen är högt ställda krav på sig själv. I arbetslivet kan det handla om att känna sig otillräckligt och att man alltid måste prestera lite mer. I privatlivet har även sociala medier en stor påverkan. 

Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, bekräftar att det finns en skillnad bland killar och tjejer. Killar är generellt lite mer nöjda och upplever sig till och med ha för mycket fritid, medan tjejerna tycker att de har för lite fritid. 

Sett i ett längre perspektiv är det viktigt att vi nu börjar studera orsakerna till att den psykiska ohälsan ökar. För den drabbade kan det bli en långt individuellt lidande och en lång väg för att etablera sig i samhället och i arbetslivet, något som kommer bli en stor kostnad för samhället, menar Lena Nyberg. 

 

Veckans fråga

Kommer du vaccinera dig mot influensan i år?

Nyhetsbrev

E-postadress