Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

Fleromättat fett kopplas till minskad allergirisk

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Höga blodnivåer av fleromättade fettsyror kan kopplas till minskad risk för astma visar en ny studie. Forskarna som står bakom studien menar att resultaten även stöttar Livsmedelsverkets rekommendationer gällande fiskintag.

Studien från karolinska Institutet är den hittills största i sitt slag.

Debuterar i barndomen

Astma och hösnuva, några av våra vanligaste allergisjukdomar, är vanliga och debuterar vanligen i barndomen. Ärftliga faktorer och miljö- och livsstilsfaktorer kan påverka sjukdomsrisken. Den aktuella studien är den hittills största som undersökt sambandet mellan nivåerna av långa omega-3- och omega-6-fettsyror i blodet och senare utveckling av astma och allergisjukdom.

Anna Bergström, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet säger i en kommentar att eftersom allergisjukdomar ofta debuterar under uppväxten är det särskilt intressant att studera om miljö och livsstil i barndomen påverkar utvecklingen av dessa sjukdomar.

Kan kopplas till ökad risk för astma och hösnuva

Resultaten visar att de barn som vid 8 års ålder hade jämförelsevis höga blodnivåer av långa omega-3-fettsyror, uppvisade en minskad risk att ha astma och hösnuva vid 16 års ålder. Även höga nivåer av omega-6-fettsyran arakidonsyra kunde kopplas till minskad risk för astma och hösnuva vid 16 års ålder. Bland dem som hade astma eller hösnuva vid 8 års ålder, var högre blodnivåer av arakidonsyra kopplat till en ökad chans att vara symptomfri vid 16 års ålder.

Studien har genomförts inom den svenska födelsekohorten BAMSE och bygger på analyser av omega-3- och omega-6-fettsyror i blodprover från 940 barn och har publiceras i Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Stöd för Livsmedelsverkets rekommendationer

Fleromättade fettsyror är livsnödvändiga och de omega-3- och omega-6-fettsyror som kroppen inte själv kan producera måste vi få i oss via maten. De fleromättade fettsyrorna omega-3 och omega-6 finns bland annat i nötter och vissa vegetabiliska oljor, medan långa omega-3-fettsyror främst finns i fet fisk.

Anna Bergström, som är ansvarig för studien, konstaterar att de nya resultaten tillsammans med en av deras tidigare studier ger stöd för Livsmedelsverkets rekommendationer att äta fisk två till tre gånger i veckan och att variera mellan feta och magra sorter.

 

Veckans fråga

Har du någon gång gått i psykoterapi?

Nyhetsbrev

E-postadress