Ange ditt sökord

Klamydiabakteriens förmåga att förändras har lett till att det först nu har kommit ett vaccin som man tror kan komma att fungera. Foto: Shutterstock

Klamydiabakteriens förmåga att förändras har lett till att det först nu har kommit ett vaccin som man tror kan komma att fungera. Foto: Shutterstock

Första klamydiavaccinet kan snart vara verklighet

Klamydiabakteriens förmåga att förändra sig har lett till att det har varit svårt att ta fram ett fungerande vaccin. Nu kan man dock vara nära ett genombrott och snart kan det första klamydiavaccinet bli verklighet.

Annons:

Bakom vaccinet står forskare vid Statens seruminstitut i Danmark.

Förändrar sig

Efter att klamydiabakterien har infekterat människor har bakterien förmågan att förändra sig. Det gör att klamydiabakterien effektivt kommer undan alla försök kroppen gör för att bekämpa bakterien.

Klamydiabakteriens förmåga att förändra sig är också anledningen till att man hittills inte lyckats ta fram ett fungerande klamydiavaccin.

Två olika verkningsmekanismer

Den danska vaccinkandidaten, som man kallar ett vaccin under utvecklingsfasen, använder sig av två olika verkningsmekanismer. Det kan leda till att immuniteten blir högre och i de prekliniska försök som forskarna bakom vaccinet hittills publicerats gav vaccinet upphov till skyddande antikroppar.

Vaccinet gav även ett så kallat cellmedierat immunsvar med T-celler som angriper klamydiabakterien.

Påbörja kliniska studier

Vaccinet har utvecklats i samarbete med forskare vid Köpenhamns universitet och med stöd från Innovationsfonden och EU. Under 2016 kommer forskarna inleda kliniska studier genom att vaccinera människor och noga följa upp och studera effekter och resultat av vaccineringen.

I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer också forskare i Storbritannien och Frankrike delta som en del i ett större samarbete.

Fakta klamydia

  • Under 2014 ställdes drygt 36 000 klamydiadiagnoser i Sverige.
  • Klamydia kan leda till infertilitet samt ökar även riske
  • Kondom är det bästa sättet att skydda sig mot klamydia
  • n för få andra sexuellt överförbara sjukdomar som hiv.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: