Förslag: Alla över 18 ska automatiskt donera organ

Förslag: Alla över 18 ska automatiskt donera organ

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2019-10-28
Författare: Pontus Ström

Liberalerna och Kristdemokraternas respektive partiledning föreslår en lagändring som skulle innebära att alla över 18 år automatiskt skrivs in i donationsregistret. De som inte vill donera sina organ ska enligt förslaget aktivt behöva ta ställning. 

I Sverige dör nästan en person i veckan i väntan på organ, trots att undersökningar visar att så många som 85 procent av svenskarna är positivt inställda till organdonation, en siffra som är högst i världen.

Organdonation livsnödvändig

Bristen på organ är stor. Även om de flesta i Sverige är positivt inställda till organdonation så är det endast 1,7 miljoner svenskar som i dag är anmälda till donationsregistret. 

I oktober 2019 väntade 890 personer på ett organ, och utan en donation är det inte säkert att det går att överleva. 

Partierna vill ändra lagen

För att fler ska donera sina organ och kunna överleva vill nu flera partier göra en lagändring. Både Liberalerna och Kristdemokraternas partiledning vill införa ett donationsregister där alla över 18 år ska skrivas in automatiskt. Även Vänsterpartiet och Centerpartiet önskar liknande ändrade regler för att få fler att donera organ. 

– De länder som har lyckats öka sina organdonationer, det är länder som har sådana här organdonationsregister där du förutsätter att personer vill donera sina organ, säger Ella Bohlins som sitter i Kristdemokraternas partistyrelse till Ekot.

Personer som inte vill donera sina organ eller vävnader måste aktivt anmäla det, enligt förslaget. 

Problem för anhöriga

Sjukvården måste i dag till stor del gå efter vad den avlidne donatorns anhöriga önskar. När en person inte finns med i donationsregistret måste de ta ställning till om de tror att den avlidne hade velat donera sina organ. 

Med tydligare regler är förhoppningen att underlätta både donationsprocessen och frågan kring om personen vill donera eller inte.

Fakta: så gör du din vilja hörd

  • På Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se/donationsregistret/anmalan
  • Fyll i ett donationskort som du förvarar på en säker plats (till exempel plånboken) tillsammans med id-handling.
  • Informera närstående muntligt och skriftligt.
  • Donationskort finns på apotek och vårdcentraler.
 

Veckans fråga

I söndags ställde vi om klockan - tycker du att Sverige bör avskaffa vinter- och sommartid?

Nyhetsbrev

E-postadress