Enklare att upptäcka KOL med ny metod

Enklare att upptäcka KOL med ny metod

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-11-28
Författare: Moa Järefäll

Forskningen inom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) går framåt och nu har en svensk studie resulterat i att man hittat en ny diagnosmetod som gör att man kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

Den nya metoden har flera fördelar jämfört med spirometri, som är den metod som används idag.

Diagnosmetoden kräver bara några vanliga andetag 

KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Minst en halv miljon människor i Sverige beräknas ha KOL och nästan 3000 varje år dör på grund av sjukdomen. Hjärt-Lungfonden arbetar med att samla in pengar till forskning som ska hjälpa till att utveckla metoder för tidig diagnos, vilket ger möjligheten att bromsa sjukdomsförloppet eller till och med förebygga KOL. Den nya metoden är ett resultat av sådan forskning. 

Den nya diagnosmetoden innebär att patienten tar några vanliga andetag i ett munstycke för att diagnos ska kunna ställas. Det är en avsevärt mycket enklare metod än spirometri, som dels kräver att patienten utför en relativt svår andningsmanöver och dels att det finns tränad vårdpersonal.

Sensationell upptäckt inom KOL-forskningen

Den förbättrade diagnosmetoden som man nu har tagit fram har både praktiska och ekonomiska fördelar jämfört med spirometri. Den är som sagt mer användarvänlig men också billigare och tillförlitligare, säger Björn Jonson, initiativtagare till studien och professor emeritus i klinisk fysiologi vid Lunds universitet. Han kallar forskningen för en ganska sensationell upptäckt som kan få stor betydelse för vården och patienten.

Den nya diagnosmetoden baseras på ett effektivitetsindex, EFFi, som är ett mått på hur KOL-drabbade lungor lyckas eliminera koldioxid vid utandning jämfört med friska lungor. Nu väntar fortsatt arbete för att utveckla metoden och få fram en prototyp till en liten, billig apparat. Målsättningen är sedan att apparaten ska finnas tillgänglig för vårdgivare och KOL-patienter redan inom 5–10 år. Man hoppas även att den ska kunna användas av KOL-patienter i hemmet för att upptäcka plötsliga försämringar i sjukdomsförloppet.

Fem vanliga symptom på KOL 

- Andnöd vid fysisk ansträngning – att ha KOL brukar liknas vid att andas genom ett sugrör. 

- Täta och långdragna luftvägsinfektioner.

- Hosta och upphostning av slem.

- Svår trötthet som inte går över vid vila.

- Ofrivillig viktnedgång.

Läs mer om KOL i den här artikeln 

 

Veckans fråga

Skulle du vilja äta mindre socker?

Nyhetsbrev

E-postadress