Ange ditt sökord

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

En av fem typ 2-diabetiker kan passa för diabeteskirurgi

En enkätundersökning med över 3000 svarande som hade typ 2 diabetes visade att 18% kan passa för diabeteskirurgi utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. Andra iakttagelser i patientdatan visar också att många, speciellt män, anser att de har bra koll på sitt blodsocker, trots att långtidsblodsockret ligger över målvärdet.

Annons:

Under hösten 2020 och våren 2021 genomfördes en enkätundersökning på Doktorn.com avseende hur väl patienter med typ 2 diabetes kan vara lämpade för diabeteskirurgi. Diabeteskirurgi har visats vara en effektiv behandling av typ 2 diabetes där ca 1/3 av de som opererats uppvisar ett normalt blodsocker utan läkemedel, efter 10 års uppföljning.

Socialstyrelsen rekommenderar att patienter med typ 2-diabetes och BMI > 40 efter noggrann läkarbedömning erbjuds fetmakirurgi. Om blodsockerkontroll inte nås kan kirurgin övervägas även hos personer med typ 2-diabetes med BMI 35-40.

I enkäten fick man svara på frågor om:

  • Hur länge man haft diabetes
  • Ifall man hade läkemedelsbehandling och i så fall vilken
  • Hur man upplever sin blodsockerkontroll
  • BMI, ålder, kön
  • Senaste värde på långtidsblodsockret (HbA1C)

Förutom att 18% av de svarande uppfyllde kriterierna för att få diabeteskirurgi så fann man annan intressant data. Bland annat såg man att många män och personer som haft sin diabetes över 3 år uppger att de har bra kontroll på sitt blodsocker, men när de uppger HbA1C värdet så ligger det över de målvärden man ska försöka ligga inom. Man såg detta även hos målgruppen under 65 år.

-De data jag har sett bekräftar bilden av att vi som läkare kanske tagit lite för lätt på att försöka optimera behandlingen för att nå målvärdet. Vi behöver vara mer aggressiva i vår behandling och följa de riktlinjer som Socialstyrelsen satt upp för att nå dessa. Speciellt hos de som är yngre, säger Ulf Rosenqvist, överläkare vid diabetesmottagningen Motala lasarett.

Undersökningen och information om diabeteskirurgi kommer att fortgå på Doktorn.com under 2021 för att samla mer datapunkter och öka kunskapen om behandlingen.

-Kunskapen om diabeteskirurgi är inte speciellt utbredd bland patienter eller läkarkåren. Jag ser annars detta som en viktig del i behandlingsarsenalen för patienter med typ 2 diabetes. Därför tycker jag det är viktigt att informationen når ut till både patienter och vårdpersonal och att vi kan följa den utvecklingen med hjälp av olika undersökningar och informationsinsatser, säger professor Lena Carlsson Ekander på Göteborgs Universitet

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: