Ange ditt sökord

Digital minnesmottagning är nu en möjlighet för patienter i hela Sverige att få tidig tillgång till demensutredning. Foto: Shutterstock

Digital minnesmottagning är nu en möjlighet för patienter i hela Sverige att få tidig tillgång till demensutredning. Foto: Shutterstock

Digital minnesmottagning ger bättre tillgänglighet till demensutredning

På Doktorn.com har vi tidigare berättat om en svensk innovation för demensutredning via en mobilapp. Sedan hösten 2022 är Minnesmottagningen.se den första digitala minnesmottagningen i Sverige som ingår i den offentligt finansierade vården. Det innebär att tillgången till demensutredning nu förbättrats för individer i hela landet.

Annons:

I dag dröjer det oftast många veckor innan en minnesutredning kan påbörjas. Ännu längre tid tar det innan utredningen är klar. Med hjälp av den digitala minnesmottagningen kan utredningen starta redan i hemmet, redan innan individen med minnesproblem kontaktat sin vårdcentral. Det enda som krävs är en smartphone eller surfplatta och att Minnesmottagningens app laddas ned från Internet. Via Minnesmottagningen.se kommer betydligt fler patienter med misstänkt demenssjukdom kunna fångas upp tidigare.

Förhoppningen är att videosamtal och digital testning ska kunna avlasta vårdcentralerna och påskynda utredningar av kognitiv svikt och minnesstörning. Kanske kan det också för en person med begynnande minnesproblem kännas lättare att få påbörja sin utredning så. Många drar sig för att söka vård och många anhöriga har utmaningar med att få hjälp med en ordentlig utredning för den närstående som är drabbad.

– Vi vet att många upplever det svårt att närma sig sjukvården för en utredning när det finns oro för kognitiv sjukdom som till exempel Alzheimers sjukdom. Det behövs effektiva och säkra metoder för att identifiera de som är i behov av ytterligare utredning. I slutändan handlar det om rätten till korrekt utredning och diagnos i rimlig tid, säger Mårten Fällman, Medicinskt ansvarig läkare på Minnesmottagningen.se/Geras Solutions AB.

Demensutredning i fysisk vård i två steg

När demensutredning görs via vårdcentralen börjar man med en första undersökning som kallas basal demensutredning. Då genomförs bland annat ett test som heter MiniMentalTest för att undersöka de kognitiva funktionerna. Intervjuer med anhöriga kompletterar patientens egen berättelse, och eventuellt görs också skiktröntgen av hjärnan.

Ibland behöver vården utreda i ytterligare ett steg, i en så kallad utvidgad demensutredning. Patienten remitteras då till en minnesmottagning eller annan specialistklinik. I den utvidgade utredningen ingår bland annat undersökning av hjärnan med magnetkamera och provtagning av ryggmärgsvätska.

Digital minnesmottagning sänker tröskel för att söka vård

Nu är det möjligt att i lugn och ro få göra en första minnesutredning utan att behöva besöka en fysisk mottagning. En basal demensutredning kan påbörjas hemifrån, vilket kan sänka tröskeln för att söka vård vid oro för eller misstanke om demenssjukdom.

— Det här ger möjligheten att kunna komma i direktkontakt med någon som är specialiserad på just kognitiva sjukdomar, så som till exempel Alzheimers sjukdom. Vi tycker det är otroligt viktigt att kunna erbjuda ordentliga utredningar med hjälp av bättre verktyg. Vi möter också många patienter som bär på en stor obefogad oro för minnesproblem. För dessa individer är det otroligt värdefullt att kunna få ett lugnande besked efter en gedigen bedömning, berättar Rickard Forsman, VD på Geras Solutions som utvecklat Minnesmottagningen.se i samverkan med forskare, läkare och neuropsykologer på Karolinska universitetssjukhuset.

Utredningen innefattar ett videosamtal med sjuksköterska och läkare. Med hjälp av telefon eller surfplatta görs tester av kognitiva funktioner och anhöriga kan delta för att bidra med sitt perspektiv på hur symtomen utvecklats.

Testning för andra tillstånd som påverkar minnet genomförs också för att kunna identifiera andra eventuella underliggande orsaker, som till exempel utmattningssyndrom. Vid behov av skiktröntgen och andra fysiska undersökningar skrivs en remiss till vårdcentral.

– Vi har arbetat med att digitalisera allt som är möjligt att digitalisera i en minnesutredning. Övriga delar sköts via videosamtal med sjuksköterska och läkare i appen samt via remisser för blodprov och datortomografi, säger Rickard Forsman.

Minnesmottagning.se omfattas av nu av sjukvårdstaxan

Geras Solutions har sedan oktober 2022 ett avtal med Region Sörmland. Minnesmottagningen.se är nu därmed automatiskt tillgänglig för patienter i hela landet och användaren betalar patientavgift enligt regionernas vanliga sjukvårdstaxa.

Rickard Forsman på Geras Solutions tror att man kan nå även delvis nya målgrupper med den digitala minnesmottagningen.

– Det finns fortfarande ett stigma kring Alzheimers sjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Många drar sig för boka tid hos doktorn för att få sina symptom utredda. För dem kan det kännas tryggare att testa sig hemma i soffan som ett första steg, säger Rickard Forsman och fortsätter:

—Samtidigt som vi möjliggör bättre tillgänglighet till specialistkompetens så har vi också tack vare digital teknik möjlighet att göra detta på ett sätt som är mer kostnadseffektivt för samhället.

Patienten guidas genom digitala minnesutredningens olika steg

I ett videosamtal guidas patienten genom utredningens olika delar. Därefter genomför patienten minnesutredningen med hjälp av en app, antingen själv eller med stöd från anhörig.

Först får den som ska undersökas svara på ett antal inledande frågor. Svaren ger en indikation på om det finns skäl att gå vidare med en utredning. Om så är fallet får personen ett videosamtal med sjuksköterska och får bland annat genomföra ett nyligen utvecklat minnestest på sin smartphone eller surfplatta. Utredningen fortsätter med samtal med läkare via appen, där man bland annat går igenom anamnes (patienthistoria) och symtomenkäten. Remiss för blodprov skickas till läkaren på patientens vårdcentral, som sedan får ett beslutsunderlag från Minnesmottagningen.se för att kunna ställa rätt diagnos.

Det kognitiva testet har utvärderats med goda resultat i en mindre forskningsstudie vid Kognitiva mottagningen, Karolinska universitetssjukhuset. Ytterligare forskning på testet och metoden i stort har genomförts tillsammans med Umeå Universitet och Högskolan Väst.

—Vårt mål är att alla som drabbas av en demenssjukdom ska få hjälp med rätt diagnos i tid, för att också kunna få rätt stöd och behandling, avslutar Rickard Forsman.

Om demenssjukdom

Årligen insjuknar ca 25 000 individer i Sverige i någon form av demenssjukdom. Den siffran kommer att öka i och med att vi är allt fler som blir äldre. Av de som drabbas får merparten en diagnos först i sjukdomens senare stadier. En sen eller utebliven diagnos medför att många går miste om adekvat vård och behandling.

Läs mer om demens:

Demens – symtom och behandling | Doktorn.com

App som stöd för demensdiagnos | Doktorn.com

Demens – mer än glömska | Doktorn.com

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: