Ange ditt sökord

En depression kan kännetecknas av bland annat nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet och allmänt ointresse. Foto: Shutterstock

En depression kan kännetecknas av bland annat nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet och allmänt ointresse. Foto: Shutterstock

Depression – ett medicinskt tillstånd

Depression är tillståndet som drabbar alla andra - inte mig. Det är sjukdomen som man inte riktigt pratar om och som man kanske också skäms över. Psykiska sjukdomstillstånd har tyvärr i alla tider haft en negativ stämpel. Viktigt att veta är att depression är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och det går att bli frisk.

Annons:

Cirka 5 procent av befolkningen i vuxen ålder har i dag en depression som behöver behandlas. Det finns olika typer av depression som du kan drabbas av. Egentlig depression, melankoli, dystymi och manodepressiv sjukdom är de vanligaste depressionsdiagnoserna.

Depression – ett medicinskt tillstånd

Att vara deprimerad är inte att känna sig ledsen och allmänt nedstämd. Depression är ett medicinskt tillstånd som dag efter dag påverkar dina tankar, dina känslor, ditt beteende och din psykiska hälsa. En depression kan kännetecknas av nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet, allmänt ointresse, hämning av olika aktiviteter, självmordstankar och i svåra fall självmord. Allvarligast är den djupa depressionen eller melankolin.

Med depression menas sänkt stämningsläge. Stämningsläget kan variera hos olika människor beroende på tidigare upplevelser, svårigheter och motgångar. Normal nedstämdhet brukar vi kunna hantera, bearbeta och klara av. Ärftliga faktorer och tidigare erfarenheter påverkar reaktionssätt och sårbarhet. Det finns däremot ett antal depressionstillstånd som är svårare och kräver både medicinsk och psykologisk behandling.

Fyra olika diagnoser på depression

Förstämningssyndrom kallas ibland också för affektiva sjukdomar och är den sammanfattande benämningen för de tillstånd som är kopplade till förändringar i stämningsläget. Hit räknas till exempel egentlig depression, dystymi och manodepressiv sjukdom. Läkare indelar depressionen efter hur den yttrar sig och svårighetsgrad. Nedan följer de vanligaste depressionsdiagnoserna.

Egentlig depression

Egentlig depression beskriver bäst det man menar när man talar om depression. För att ställa diagnosen krävs att symtomen nedstämdhet och/eller minskat intresse för omgivningen skall finnas under större delen av dagen, så gott som dagligen, under minst två veckor. Sjukdomen kan vara av lätt, måttlig eller av svår karaktär. Vid svårare depressioner används begreppet melankoli.
Hos en del personer varar depressionen under mycket lång tid och hos andra kan tillfrisknandet gå snabbt. En obehandlad depression pågår i snitt i flera månader. Sjukdomen går i skov och många återinsjuknar. Knappt hälften av alla som insjuknat drabbas endast en enda gång i livet.

Melankoli

När den egentliga depressionen har inslag av melankoli är människan helt likgiltig inför omgivningen. Ansiktsmimiken är livlös och rörelserna går långsamt. Under sjukdomsperioden ser melankolikern ofta 10 till 15 år äldre ut än normalt. Melankoli är ett allvarligt tillstånd som alltid kräver läkarhjälp.

Dystymi

Dystymi betyder sjukligt svårmod och är en depressionsform som ofta kopplas samman med den drabbades personlighetsdrag. Sjukdomen kan beskrivas som en mer kronisk depression. För att diagnosen skall ställas krävs att individen har uppvisat en kronisk nedstämdhet under minst två år. För barn och ungdomar räcker det att symtomen varat i ett år.

Manodepressiv (bipolär) sjukdom

Eftersom sinnesstämningen hos dessa patienter kan pendla mellan djup depression och sjuklig upprymdhet, mani, kallas denna sjukdom inom den medicinska litteraturen för bipolärt syndrom.

Testa dig själv – har du depression? 

Läs mer om depression här.

Annons:

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: