Dödligheten dubbelt så hög hos diabetiker

Dödligheten dubbelt så hög hos diabetiker

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2014-11-20
Uppdaterad: 2014-11-24
Författare: Anders Åker

Dödligheten bland diabetiker med typ 1-diabetes är dubbelt så hög jämfört med personer utan diabetes. 

Det visar en svensk studie från Göteborgs universitet.

Följdes under åtta år

I studien ingick 34 000 personer från det Nationella diabetesregistret. Varje person med diabetes jämfördes med fem slumpvist utvalda personer av  samma ålder och kön men som inte var diabetiker.

Under i snitt åtta år följde man sedan deltagarna.

Fördubblad dödlighet

När man sammanställde studieresultatet visade det sig att dödligheten bland diabetiker var mer än dubbelt så hög jämfört med personer utan diabetes. Det gällde alla åldrar och även personer som hade bra kontroll på sitt blodsocker. 

För personer med dålig kontroll på blodsockret vad dödligheten så mycket som 8-10 gånger högre jämfört med personer utan diabetes.

Förvånande resultat

Resultatet av studien förvånade forskarna. Tidigare har man trott att personer som når de rekommenderade blodsockervärdena hade samma risk för dödlighet som personer som inte alls hade diabetes.

I ett uttalande säger Marcus Lind vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid NU-sjukvården i Uddevalla att studien tyvärr visar att dödligheten bland diabetiker är dubbelt så hög som bland normalbefolkningen. 

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress