Ange ditt sökord

Cancer är idag den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1-14 år och varje år drabbas drygt 300 barn i Sverige av sjukdomen. Foto: Shutterstock

Cancer är idag den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1-14 år och varje år drabbas drygt 300 barn i Sverige av sjukdomen. Foto: Shutterstock

Därför är svensk barncancervård i kris

Nära var femte barnonkolog närmar sig pensionsålder, samtidigt utbildas det i snitt två nya barnonkologer per år. En utveckling som gör att barncancervården riskerar att förlora fler specialister än de lyckas att fylla på med.

Annons:

Barncancerrapporten 2016 från Barncancerfonden visar att det redan idag saknas totalt 24 barnonkologer (räknat i heltider) fördelat på Sveriges sex barncancercentrum.

Står inför stora utmaningar

Svensk barncancervård står inför stora utmaningar Idag saknas 24 barnonkologer i Sverige och samtidigt närmar sig var femte pensionsålder. Om ingenting görs kommer den negativa utvecklingen att fortsätta framöver då det i snitt utbildas två nya barnonkologer om året.

I Barncancerrapporten 2016, som släpps 7 september, vittnar samtliga sektionschefer vid landets barnonkologiska centrum om krisen inom barncancervården. Ökat vårdbehov, avsaknad av vårdplatser och brist på barnonkologer och specialistutbildade sjuksköterskor gör att den framtida svenska barncancervården står inför enorma utmaningar.

Vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1-14 år

Cancer är idag den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1-14 år och varje år drabbas drygt 300 barn i Sverige av sjukdomen. Då många behandlingar är långa befinner sig runt 1000 barn under någon form av cancerbehandling varje år, behandlingar som står på spel när sjukvården saknar rätt resurser.

– Bristen på vårdpersonal och specialister inom barnonkologi är det i särklass största hotet mot en bra barncancervård. Dagens läge är mycket bekymmersamt, säger Kerstin Sollerbrant, Barncancerfondens forskningschef.

Påverkar även forskning

Personalbristen påverkar i sin tur forskningen. En tredjedel av de tillfrågade barncancercentren svarar att läkare avstår forskningstid varje månad.

Detta påverkar utveckling och förvaltning av infrastrukturen – barncancerregister, biobanker, nätverk och kliniska prövningar som ligger till grund för forskningen.

Sjuksköterskorna saknar specialistutbildning

Granskningen visar också att runt 80 procent av landets 157 sjuksköterskor på barnonkologiska avdelningar inte är specialiserade inom barnonkologi. Sektionscheferna menar att det är svårt både att rekrytera och att behålla sjuksköterskor med rätt kompetens.

Den tuffa arbetsmiljön gör att många hoppar av och ersätts av mindre erfaren personal. Samtidigt uppger de tillfrågade sektionscheferna att vårdbehovet har ökat under det senaste fem åren.

Saknas vårdplatser i landet

Utöver brist på vårdpersonal och specialister inom barnonkologi saknas det vårdplatser. Totalt sett fattas det 30 platser i landet. Patienter och familjer tvingas ibland färdas långa sträckor för att få vård och riskerar att slussas mellan sjukhusavdelningar vilket skapar ett stressmoment för patienterna.

Varje vecka tvingas hälften av de sex barnonkologiska klinikerna vårda barncancerpatienter på en annan avdelning. Värst är situationen i Göteborg där 6,5 barnonkologer saknas. Platsbristen i Göteborg gör att sjuka barn flyttas till andra avdelningar men också till andra sjukhus för vård. För att hantera situationen behövs ytterligare sex platser på vardagar och sju under helgen.

Fakta barncancer

  • Varje år drabbas drygt 300 barn av cancer i Sverige
  • Ca 1000 barn är under cancerbehandling varje år
  • I genomsnitt överlever 8 av 10
  • De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi (drabbar cirka 30 procent) och hjärntumörer (drabbar cirka 28 procent)
Annons:

Källor:

Barncancerfonden https://www.barncancerfonden.se/barncancerrapporten/

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: