Ange ditt sökord

En fjärdedel av Sveriges befolkning kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Foto: Shutterstock

En fjärdedel av Sveriges befolkning kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Foto: Shutterstock

Därför är en åldrande befolkning positivt!

Sverige och Europa har en åldrande befolkning, något som ofta beskrivs som ett problem. Men det finns fördelar också.

Annons:

Det menar forskare i Österrike som har tittat närmare på vilken betydelse en åldrande befolkning egentligen har.

Annorlunda åldersstruktur

För 100 år sedan karakteriserades befolkningen i Sverige av många unga och få äldre men i takt med att vi lever längre och föder färre barn ser åldersstrukturen annorlunda ut idag. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos föväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos.

Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050.

Minskad dödlighet

Även medellivslängden ökar och den viktigaste orsaken till att vi lever längre är att dödligheten minskat kraftigt i hjärt- och kärlsjukdomar. Minskningen har varit snabbare bland män och könsskillnaderna i dödlighet har minskat. Detta gör att den grupp människor som vi betecknar som ”äldre” utgör en allt större andel av vår befolkning.

En äldre befolkning benämns många gånger som ett problem för samhället och en ökad risk för kostnader och minskad arbetsinsats och produktivitet i samhället. Men en åldrande befolkning är inte bara negativt.

Fem områden

Forskarna valde att studera Tyskland som precis som Sverige är ett invandrarland med liknande medellivslängd. Man tittade närmare på fem områden, bland annat utvecklingen för vård och omsorg och hur stor del av livet man är yrkesarbetande. 

Ett anant av de områden man valde att fokusera på var produktivitet. 

Bättre utbildade

En klassisk farhåga med en åldrande befolkning är att produktiviteten minskar. Men forskarna kunde konstatera att produktiviteten inte alls minskade lika mycket som man tidigare har befarat.  

Anledningen till detta tros vara att även om de som arbetar blir färre så är de bättre utbildade vilket bibehåller en god produktionsnivå. 

Miljöfördelar med äldre befokning

En annan aspekt som man undersökte i studien som publicerats i Plos one var mängden koldioxidutsläpp i en region med åldrande befolkning.  

Där kunde man se att en åldrande befolkning leder till minskad konsumtion vilket i sin tur tycks bidra till minskade koldoioxidutsläpp. 

Annons:

Källor:

Sveriges radio, Folkhälsomyndigheten

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: