Ange ditt sökord

Efter en covid-19 infektion finns ökade risker för hjärtproblem upp till ett halvår efteråt. Foto: Getty Images

Efter en covid-19 infektion finns ökade risker för hjärtproblem upp till ett halvår efteråt. Foto: Getty Images

Covid-19 ökar risken för hjärtproblem

En ny doktorsavhandling från Umeå universitet avslöjar att risken för hjärt-kärlsjukdomar efter att ha haft covid-19 är både större och mer långvarig än vad man tidigare känt till.

Annons:

Forskaren och hjärtläkaren Ioannis Katsoularis, som är överläkare vid Hjärtcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, konstaterar att det var överraskande att risken för hjärtproblem är så påtaglig och fortsätter att vara hög under en längre tid efter att man har haft en covid-19-infektion. Han betonar vikten av att vara uppmärksam på eventuella symtom för att kunna behandla hjärtkärlsjukdomar i tid.

Covid-19 och ökad risk för hjärtproblem

Covid-19 är känd för att kunna påverka flera olika organ i kroppen, och det är även känt att den ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, liksom andra virusinfektioner. Vad som har blivit tydligt är att den ökade risknivån kvarstår även efter tillfrisknande från sjukdomen.

Tidigare forskning har främst fokuserat på risken för hjärt-kärlsjukdomar hos personer som haft allvarliga covid-19-infektioner. Men Katsoularis forskning inkluderade både allvarliga och lindrigare infektioner och använde nationella registerdata från över en miljon personer som hade bekräftad covid-19 och över fyra miljoner personer utan positiva covid-testresultat.

Genom att använda statistiska metoder och sammanlänka olika nationella register lyckades Katsoularis undersöka hur covid-19-infektioner påverkar hjärt-kärlhälsan.

Studieresultat kring covid-19 och hjärtproblem

Resultaten av studierna visade en ökad risk för olika hjärt-kärlsjukdomar efter en covid-19-infektion. De första två veckorna efter infektionen var risken för akut hjärtinfarkt cirka tre gånger högre än normalt, och strokerisken var cirka fyra gånger högre än normalt under samma period. Även om infarktrisken återgick till normalnivå, var risken för stroke fortfarande förhöjd i fyra veckor. Det fanns också en ökad risk för blodproppar i venerna och hjärtrytmstörningar i två månader efter infektionen, samt en ökad risk för lungproppar i upp till ett halvår.

Risken för dessa komplikationer var särskilt hög hos personer som hade haft en svår covid-19-infektion, äldre individer, personer med andra hälsoproblem och de som ännu inte hade vaccinerat sig mot covid-19.

Vaccination mot covid-19 minskar risk för hjärtproblem

Ioannis Katsoularis framhåller att resultaten understryker vikten av att vaccinera sig mot covid-19 och att sjukvården identifierar personer med ökad risk för dessa komplikationer. Förebyggande åtgärder som till exempel blodförtunnande behandling bör övervägas. Dessutom betonar han vikten av att följa upp personer med hög risk och vara uppmärksam på eventuella misstänkta symtom. Detta kan vara avgörande för att förhindra allvarliga hjärt-kärlproblem hos de som har haft covid-19.

Läs om att få en stroke.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: