Ange ditt sökord

Håll dig välinformerad men ta också en paus från all rapportering. Hjälp barnen med skolan eller gå på museum virtuellt.  Foto: Shutterstock

Håll dig välinformerad men ta också en paus från all rapportering. Hjälp barnen med skolan eller gå på museum virtuellt. Foto: Shutterstock

Många kan fortfarande gå och handla men bunkra inte i onödan och vidhåll god handhygien när du är ute bland folk. Känner du dig minsta sjuk, stanna hemma! Foto: Shutterstock

Många kan fortfarande gå och handla men bunkra inte i onödan och vidhåll god handhygien när du är ute bland folk. Känner du dig minsta sjuk, stanna hemma! Foto: Shutterstock

Personer över 70 bör undvika onödig fysisk kontakt med andra just nu men om man känner sig pigg och frisk finns inget hinder för en promenad! Foto: Shutterstock

Personer över 70 bör undvika onödig fysisk kontakt med andra just nu men om man känner sig pigg och frisk finns inget hinder för en promenad! Foto: Shutterstock

Coronaviruset covid-19: Vad ska du göra eller inte göra – få koll på läget!

Fler väntade fall av covid-19, äldre som bör stanna hemma och skolor som stängs men samtidigt färre fall i Kina och förhoppning om nya sätt att testa och eventuella vaccin - vi ger dig lite koll på det rådande läget.

Annons:

 

Mycket av arbetet och de insatser och intiativ man nu tar i Sverige handlar om att ”platta ut kurvan”. Det innebär att man vill att färre smittas, att antalet smittade sprids ut under tid och att spridningen ska avta. God handhygien, begränsat rörelsemönster och hänsyn till äldre och riskgrupper är fortfarande grundbultarna i kampen mot coronaviruset.

Det här är läget just nu i Sverige

Ingen kan säga om vi har nåt en topp eller inte i landet. Nya fall tillkommer och särskilt storstadsregionerna verkar drabbade. Regeringen gör för närvarande nödvändiga lagändringar för att underlätta för samhället i stort under pandemin samtidigt som berörda myndigheter fortsätter sitt arbete med att spåra, informera och studera coronaviruset. Sjukhus och vårdmottagningar ser över sin bemanning och möjligheter till intensivvård och äldreomsorgen runtom i landet har vidtagit förebyggande åtgärder. 

Då man inte riktigt vet allting om viruset än så är det många förebyggande åtgärder som man får se vilken effekt de har. Det man vet är att åtgärderna sker i en planerad takt som följer utbrottets utveckling. Därför kommer inte alla åtgärder på en gång utan utvecklas allteftersom. Håll dig uppdaterad vad som gäller i just din närhet och ta i beaktande att vården just nu har stor belastning. 

Coronaviruset covid-19: Det här bör du inte göra

Just nu begränsas rörligheten rejält för dig som är äldre än sjuttio år. Anledningen till det är att man har sett att flest antal dödsfall har inträffat i just den åldersgruppen. Det betyder att man i största möjlig mån ska undvika fysiska sociala kontakter med andra. Även om du själv kanske inte är så bekymrad så tänk på risken för smittspridning, det kan vara någon i din omgivning som inte tar lika lätt på att eventuellt bli drabbad. I den mån det går, be familj, vänner och grannar om hjälp att handla och med andra ärenden. En promenad utomhus däremot, utan direkt fysisk kontakt med omgivningen, är helt okej. Att orka ta en promenad kan även vara ett positivt tecken på att man orkar vara aktiv! Att skydda de mest sårbara gäller såklart även åt andra hållet, yngre personer, familj, vänner, bekanta och omgivning ska undvika fysisk social kontakt med äldre personer i möjligaste mån. Det finns naturligtvis undantag men, att skydda de äldre och utsatta grupper är en prioritet. 

För alla som studerar på gymnasiet eller högre utbildning gäller för närvarande att du inte får din utbildning på plats. Det här betyder inte att undervisningen är inställd och varje elev oavsett nivå på utbildning ansvarar för att i möjligaste mån följa det schema och den utbildning man går. Hur det genomförs praktiskt varierar från utbildning till utbildning.

I storstadsregionerna bör du just nu begränsa ditt rörelsemönster oavsett ålder. Där förekommer flest fall och i kampen mot smitta kan vi alla bidra genom att röra oss så lite som möjligt i kollektivtrafiken och utomhus och framförallt inte bege oss ut i landet om det inte är nödvändigt. Arbeta hemifrån om det är möjligt och din arbetsgivare tillåter det, vilket de bör i det här läget. Att begränsa rörligheten minskar risken för smittspridning och därför är det viktig att så många som har möjlighet hörsammar detta. Det gäller även för den som planerar att resa till någon av storstadsregionerna, undvik resa om det inte är alldeles nödvändigt. Äldre personer ska helt undvika resor för närvarande.

UD avråder för närvarande från alla utlandsresor och många gränser är även stängda, det gäller alltså alla resor, nöjes- som arbetsresor utomlands tills vidare. 

Du får inte heller bevista folksamlingar på just nu mer än 500 personer men det är inte särskilt svårt att undvika då alla stora evenemang ställts in. Kolla med din arrangör vad som gäller om just du har biljetter, ibland skjuter man på datumet, andra gånger ställer man in helt. Klart är att det en tid framöver blir färre arrangemang inom sport och liveunderhållning.

Du ska inte under några omständigheter röra dig ute och träffa andra om du uppvisar minsta symtom. Just nu gäller en enkel regel, vid symtom, stanna hemma. Försvinner symtomen dagen efter, kan det vara lugnt men stanna hemma ett par dagar i alla fall. Vid symtom, kontakta 1177 (som för närvarande har hög belastning vilket man får ha överseende med) och stanna hemma. Majoriteten av de drabbade får influensaliknande symtom och har inte behov av akut intensivvård. 

Coronaviruset  covid-19: Det här får du göra

Om du är en pigg och glad sjuttio-plussare går det bra att ta en promenad utomhus. För att undvika att sprida smittan behöver vi däremot hjälpas åt genom att minimera fysisk kontakt med omgivningen och hålla avståndet.

Om du är en under sjuttio år kan du fortfarande röra dig i samhället. Du kan handla, hämta barn och ta bussen. Tänk dock på att iaktta försiktighet och nysa i armvecket, stanna hemma vid minsta symtom och att alltid, oavsett ålder, ha god handhygien; tvätta händerna med tvål och vatten, använd gärna handdesinfektion. 

Det går också, än så länge, bra att vistas i mindre grupper. En del mindre evenemang och sammankomster är fortfarande aktiva men då gäller det att alla visar hänsyn till varandra och om du känner dig krasslig  absolut inte går ut. Många museer har stängt men samtidigt tillgängliggjort sina utställningar på nätet, precis som att många biografer och filmstudior har gjort det möjligt att se film den vägen. Det finns med andra ord fortfarande sätt att få sig lite kultur även om mycket fysiskt är stängt. 

Om du blir sjuk så är karensdagen slopad och du behöver inte längre ett läkarintyg på samma sätt som innan, mer information finns här. Om du behöver vara hemma med sjukt barn gäller VAB som vanligt, det gäller däremot inte om man bara stannar hemma på grund av oro för eventuell sjukdom. Regeringen utreder kontinuerligt frågan med ersättning vid sjukdom, vid misstanke om sjukdom och om anhörig har drabbats. Håll koll på vad som gäller för just dig. 

Dina barn får gå till grundskolan och förskolan. Barn har inte identifierats som smittspridare i någon större utsträckning och man anser idag att det är en mycket allvarlig åtgärd att stänga även grundskolor och förskolor då föräldrar i de fallen behöver stanna hemma och det skulle påverka samhället i stort. Som med mycket annat, följ myndigheternas information för senaste nytt inom frågan.

Du får boka resor längre fram. Om du har något du ser fram emot senare under året, 2020, 2021 och så vidare så är det fritt fram att boka resor. Många inom resebranschen kämpar dock just nu med ekonomin så det kan vara värt att iaktta försiktighet. Du kan stötta dina lokala handlare, caféer och liknande genom att handla mat och kaffe med mera och ta med dig ut eller hem. På så sätt bidrar du till samhället även i tuffa tider.

Viktigt att tänka på vid coronavirus covid-19

God handhygien är en nyckelfaktor i kampen mot smittspridning. Tvätta händerna med tvål och vatten, använd gärna handdesinfektion. Visa hänsyn till din omgivning och nys eller hosta i armvecken och om du uppvisar minsta symtom, igen, stanna hemma.

Belasta inte vården i onödan. Just nu är det ett högt tryck på sjukvården och det förväntas öka. Mycket fokus ligger idag på att ta hand om de svagaste inom vården som äldre och multisjuka. Det är även där fokus ligger på att testa för coronaviruset. Anledningen är att majoriteten av oss faktiskt inte blir särskilt allvarligt sjuka. Det finns symtomguider som denna där du kan skilja på vanlig förkylning, influensa, allergi och covid-19 och även ett symtomtest här som du kan göra, misstänker du att du är smittad ska du kontakta 1177 men väntetiderna är långa och under tiden kan du välja att sätta dig själv och dina närmaste i hemkarantän och fortsatt kontakta vården. Undvik onödiga vård- och tandvårdsbesök och det gäller särskilt dig som är äldre. Har du behov av att träffa en läkare av särskilda orsaker som regelbundna tester eller förnyande av recept med mera, ring din behandlande läkare. Många digitala läkare öppnar också upp för att bidra med kompetens till läkarbesök den vägen, som inte behöver ske fysiskt. 

Håll dig välinformerad. I takt med att smittan sprids sprids även så kallad desinformation, information som är falsk och lurar människor. Var alltid källkritisk, ta reda på vad det där delade Facebookinlägget kommer ifrån, vem den där personen som skickar sms egentligen är. Det går snabbt att söka på internet idag om något är riktigt eller be någon vän och anhörig att ta reda på sanningshalten. Desinformation gör ingen människa glad och kan skapa mer oro än nödvändigt i dessa tider.

Hamstra inte i onödan. Ingen kan ha undgått att många hamstrar toalettpapper och annat men myndigheterna har nu gått ut och bett svenska folket att ta det lugnt. Det finns inget som tyder på att det kommer att bli en brist på varor i landet och om man inte tillhör riskgruppen har man fortfarande möjlighet att gå och handla. Det som däremot kan vara farligt är om få köper på sig mycket eller allt av vissa läkemedel som för andra kan vara potentiellt livsviktigt. Så, utgå från att du ska ha ett grundlager av det viktigaste hemma, plus minus, men undvik att länsa hyllorna. Vi måste alla hjälpas åt att ta hänsyn i den här tiden och det gör du bäst genom att lyssna på myndigheterna och inte skapa onödiga besvär för dina medmänniskor. 

Tänk positivt trots allt. Oavsett om du har en smart telefon, en surfplatta eller en vanlig telefon kan vi idag få kontakt med varandra. Slå en signal, testa ett videosamtal, bestäm en tid då du ska prata med någon. Är det för mycket om coronaviruset på teven, slå på något annat en stund. Just nu håller många nyhetskanaler en löpande rapportering men det betyder inte att du behöver sitta klistrad. Sträck på dig, läs en bok, titta i ett fotoalbum eller spela ett spel och försök göra vardagen till vad den är för stunden. 

Ljusglimtar i coronavirusets spår 

Vid en tidpunkt i veckan rapporterades 0 nya fall i den ursprungliga regionen för utbrottet i Kina, det är första gånge sedan utbrottet började. Samtidigt ser man att läget i Italien, som varit värst drabbat utanför Kina, trots många dödsfall ändå verkar stabiliseras och så sent som häromdagen konstaterades att närmare 40 procent fler hade tillfrisknat jämfört med dagen innan. 

Man håller på att testa vaccin på människor och flera företag, forskare och myndigheter samordnar arbetet med att ta fram ett specifikt vaccin mot coronaviruset. Dessutom provar man att behandla med befintliga läkemedel för att se vilken effekt det kan ha på covid-19. Samtidigt verkar det inte som att viruset håller på att förvärras och faktum är att de allra flesta tillfrisknar. Det ser även ut som om dödligheten kommer att sjunka.

Vad händer nu? 

Många länder har en lång resa kvar, däribland Sverige. Statsepidemiolog Anders Tegnell har konstaterat att det är toppen av ett isberg och att det är mycket upp till varje land vilka resurser och möjligheter man har att dels hantera smittspridningen men även ta hand om de patienter som behöver vård. 

I dagsläget finns inga tydliga projektioner hur länge det nya coronaviruset kommer att härja i vår del av världen. I Kina har man precis börjat få det under kontroll, skolbarn har återgått till skolan och man har lyft på några av de restriktioner som tillkom. I USA däremot tror man att man bara sett början. 

Faktum kvarstår att vi fortfarande vet väldigt lite om viruset. Det finns indikationer på riskgrupper, antalet insjuknande och tillfrisknade där även mörkertalet kan vara stort, det finns teorier och data på smittspridning och hur viruset beter sig. All kunskap ska nu samlas samtidigt som ett utbrott är pågående vilket är en stor utmaning för vården runtom i världen. 

Vi kan alla göra vår insats för att underlätta i det här sammanhanget. Hjälp din granne, visa uppskattning mot vårdpersonal, vidta förebyggande åtgärder om inte för din egen skull så för din nästas. Att aktivt bidra till att minska smittspridningen är besvisligen något som hjälper i kampen mot en pandemi. 

Det tål att upprepas igen:

  • För dig som är över sjuttio, undvik fysisk social kontakt i största möjliga mån. För alla andra, bidra genom att minimera eventuell fysisk kontakt med äldre just nu.
  • Vidta god handhygien, tvätta händerna med tvål och vatten minst tjugo sekunder, använd handdesinfektion. Tvätta händerna ofta, särskilt efter att du varit ute och innan du ska äta. Undvik även att peta dig i ansiktet. 
  • Känner du dig ensam, rädd eller otrygg – prata med någon via sociala medier, nätläkare eller bara säg hej till en granne. Alla är inte drabbade så det finns någon du kan prata med. Detsamma gäller för dig som lever i en osund relation, våga ta kontakt med någon även i dessa tider – att stanna inne ska inte betyda att råka illa ut.
  • Hjälp till! Håll utkik hur du kan hjälpa ditt lokala näringsliv, nöjesliv, grannar, släktingar, vänner och andra som kan behöva hjälp. Kolla vad just du kan göra om du vill göra nytta i dessa tider. 

Följ myndigheternas råd, håll dig välinformerad och uppdaterad men överkonsumera inte rapporteringen. Tillsammans kan vi mota coronaviruset i grind!

Annons:

Källor:

WHO, MSB, Folkhälsomyndigheten, 1177, SVT, Doktorn 

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: