Ange ditt sökord

Coronarapporten visar att de tre senaste veckorna har antalet personer som har feber 39 grader eller över ökat stadigt. Foto: Shutterstock

Coronarapporten visar att de tre senaste veckorna har antalet personer som har feber 39 grader eller över ökat stadigt. Foto: Shutterstock

Coronarapporten vecka 16: Smittan kryper upp i åldrarna

Fler äldre fyller nu i Coronarapporten, som bland annat visar hur smittan av covid-19 sprider sig i landet och data från senaste veckan visar en trend, att smittan kryper upp i åldrarna.

Annons:

Coronarapporten pågår kontinuerligt på Doktorn.com och är ett initiativ med syfte att samla in så mycket data som möjligt från medborgarna och på så vis få en indikation bland annat på hur covid-19 sprider sig, vilka som drabbas och vilka symtom som är vanligast. Genom att hjälpa till att fylla i coronarapporten ökar vi kunskapen om coronavirusets spridning – fyll i enkäten här. Om du har fyllt i tidigare men blivit sjuk sedan dess kan du fylla i enkäten igen. 

Coronarapporter: Vecka 14 (klicka här) Vecka 15 (klicka här) Vecka 17 (klicka här)

Fler äldre fyller i enkäten

En stark trend från den senaste veckan är att fler äldre nu har valit att fylla i Coronarapporten. Samtidigt som andelen äldre som deltar i rapporten ökar så syns även en ökning av antalet personer som anser sig smittade.

I åldersspannet 61-70 år har andelen som anser sig smittade ökat med cirka fem procent från föregående vecka. Även i åldrarna 71-80 år och 80 år och över syns en ökning av andelen som anser sig ha covid-19.

Hög feber mer förekommande – och fler söker digital vård 

Den senaste rapporten visar även att de tre senaste veckorna har antalet personer som har feber 39 grader eller över ökat stadigt.  Övriga symtom varierar men feber står ut i statistiken då den konsekvent har ökat från vecka till vecka. Läs mer om vanliga symptom vid covid-19.

Något som också har ökat är andelen som svarat att de har använt digital vård, det är nu en femtedel av de som besvarat enkäten som uppger att de har kontaktat läkare eller sjuksköterska digitalt. 

Blandad respons på myndigheternas agerande

Även om förtroendet för myndigheternas agerande är fortsatt generellt starkt visar Coronarapporten att fötroendet för samhällsinformation är något lägre hos de som faktiskt upplever att de har varit smittade. 

En positiv trend är att smittan nu verkar ha stabiliserat sig och planar ut, en utveckling som även Folkhälsomyndigheten har varit försiktigt positiva till att hålla med om.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: