Ange ditt sökord

Ett glädjande resultat är att coronarapporten visar att 84 procent av de tillfrågade anser att informationen från samhället varit bra eller mycket bra.  Foto: Shutterstock

Ett glädjande resultat är att coronarapporten visar att 84 procent av de tillfrågade anser att informationen från samhället varit bra eller mycket bra. Foto: Shutterstock

Coronarapporten vecka 14: Nästan en femtedel kan vara smittade av covid-19

Coronarapporten visar att nästan en femtedel av de tillfrågade anser att de, utifrån sina symtom, har eller har haft coronasmitta.

Annons:

Rapporten pågår kontinuerligt på Doktorn.com och syftet är att samla in så mycket data som möjligt från medborgarna för att få en indikation på hur coronasmittan sprider sig, vilka som drabbas och vilka symtom som är vanligast. Ett glädjande resultat är att coronarapporten visar att 84 procent av de tillfrågade anser att informationen från samhället varit bra eller mycket bra.  Genom att hjälpa till att fylla i coronarapporten ökar vi kunskapen om coronavirusets spridning – fyll i enkäten här. Om du har fyllt i tidigare men blivit sjuk sedan dess kan du fylla i enkäten igen. 

Coronarapporter: Vecka 15 (klicka här) Vecka 16 (klicka här) Vecka 17 (klicka här)

Egen uppskattning av coronasmittan

Resultatet bygger på en självuppskattning om man har haft smitta och är inte någon provtagning. Det innebär att resultatet kan tolkas med försiktighet. Samtidigt har hela 3 364 personer besvarat rapporten under den första veckan. Genom att lansera kampanjen på stora sajter som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni samt Doktorn.com så når kampanjen dessutom mellan 80 till 90 procent av den svenska befolkningen. Det innebär att det inte är en slumpmässigt utvald målgrupp utifrån snittbefolkningen utan personer som frivilligt valt att svara på frågorna.

Med fler svar får man in mer data som kan jämföras med andra källor för att se om de korrelerar, det vill säga är samstämmiga. 

Närmare en femtedel anser att de är smittade av covid-19

Undersökningen visar att redan under första veckan uppgav närmare en femtedel att de tror att de är eller har varit smittade av covid-19.

Siffran skiljer sig åt mellan olika regioner och är högst i Stockholm, där är andelen 23 procent. 

Många med någon form av riskfaktor för covid-19

Av de svarande uppgav 68 procent att de har någon form av riskfaktor. Hos de som uppgav att de är smittade var motsvarande siffra 57 procent. Vanligaste riskfaktorerna hos de smittade är rökare, före detta rökare och högt blodtryck. Rökning har internationellt och nationellt identifierats som en eventuellt förhöjd riskfaktor.

Endast 7 procent av de som smittats är över 70 år, den av myndigheter mest tydligt uttalade riskgruppen.

Vilka man upplever att man smittat med covid-19

En stor del av myndigheternas arbete går ut på att plana ut coronasmittan genom att begränsa sättet vi rör oss på och interagerar med varandra. En frågeställningen i rapporten var vilka man tror att man har smittat, om man misstänker att man har eller har haft covid-19.

Inte helt oväntat var svaren, i turordning; familjen, kollegor samt folk i butiker eller kollektivtrafik. Det belyser ytterligare vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vid minsta symtom på sjukdom stanna hemma.

Vanligaste symtomen vid covid-19

De tillfrågade uppgav att de vanligaste symtomen är feber, hosta, trötthet och huvudvärk. Andra symtom är värk i kroppen, snuva och halsont. För närmare 70 procent debuterade symtomen för mindre än två veckor sedan. Mer än hälften, 53 procent, uppgre att man har en pågående infektion. 

Många, 36 procent, har valt att behandla symtomen med febernedsättande läkemedel.

Tar hjälp av digital vård

Som rapporterat börjar allt fler att söka sig till digital vård då det underlättar när man inte kan röra sig ute på samma sätt och ska undvika att belasta den ordinarie vården. Det bekräftas av coronarapporten som visar att 14 procent av de tillfrågade har tagit hjälp av digital läkare eller sjuksköterska medans endast 5 procent har tagit hjälp på en fysisk vårdcentral. 

Två procent har uppgivit att de har hamnat på sjukhus. 

Så förebygger du smittspridning

Det handlar främst om allmänt förebyggande åtgärder, som vid vanliga förkylningar.

  • Undvika att röra vid ansiktet.
  • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Följ myndigheternas råd, särskilt om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp.

Vill du få coronarapporten till din e-post en gång i veckan – anmäl dig här.

Annons:

Coronarapporten – för perioden 27 mars – 2 April 2020 3 364 fullständiga svar Notering: Respondender insamlades via banners på Schibsteds medier (Aftonbladet, SvD, Omni mfl) som når 80% av Svenska befolkningen. Datan ska tolkas med försiktighet eftersom det inte är slumpmässigt utvalda personer som fått svara samt att de har fått utgå från sin egen åsikt om de tror att de haft coronasmitta eller ej.

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: