Ange ditt sökord

 För att lättare kunna identifiera läkemedelsbiverkningar hos personer över 75 år har Socialstyrelsen tagit fram en checklista. Foto: Shutterstock

För att lättare kunna identifiera läkemedelsbiverkningar hos personer över 75 år har Socialstyrelsen tagit fram en checklista. Foto: Shutterstock

Checklista ska minska onödiga läkemedel till äldre

Med en ny checklista ska vården enklare upptäcka läkemedelsbiverkningar och andra förbisedda orsaker till äldres ohälsa.

Annons:

Den diagnostiska checklistan är framtagen av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen och riktar sig till läkare och sjuksköterskor.

Förskriver läkemedel trots oklar diagnos

Äldre personer har ofta mer diffusa symtom vid sjukdom, jämfört med yngre, till exempel yrsel, trötthet, sömnsvårigheter och dålig aptit. Inte sällan förskrivs patienten läkemedel för sina symtom, trots att orsaken till dem inte klargjorts.

– Symtom hos äldre kan bero på många saker; sjukdom, ålderskrämpor eller biverkningar från läkemedel. Det är ofta svårt för sjukvården att veta vad som är vad, vilket kan leda till en överbehandling av vissa symtom och en underbehandling av de verkliga orsakerna, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen och professor i geriatrisk farmakologi.

Exempelvis kan dålig aptit bero på dels biverkningar av flera olika läkemedel – bland annat vissa diabetespreparat, morfinbesläktade smärtstillande medel och medel mot depression – dels vissa sjukdomar såsom depression och underfunktion av sköldkörteln.

Checklista ska underlätta

Läkare och sjuksköterskor behöver bli bättre på att diagnostisera symtom hos äldre, i synnerhet biverkningar av läkemedel. För att lättare kunna identifiera läkemedelsbiverkningar och andra ofta förbisedda symtom hos personer över 75 år har Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen tagit fram en checklista som riktar sig till läkare och sjuksköterskor.

Listan utgår från de 15 vanligaste symtomen hos äldre och kopplar dem till viktiga läkemedelsbiverkningar och ofta förbisedda sjukdomar och tillstånd hos äldre.

Höjer livskvaliteten

Checklistan är inte en fullständig förteckning över alla tänkbara orsaker till dessa 15 symtom utan ska betraktas som en påminnelse om de orsaker till symtom som ofta förbises.

– Målet är att äldre personer ska få en mer riktad och orsaksbaserad behandling för sina symtom. Att till exempel en person som behandlats med tre olika läkemedel för sömnbrist, smärta och oro, som egentligen beror på en bakomliggande depression, istället skulle kunna få en specifik behandling för depressionen. Det höjer livskvaliteten. Dessutom kommer vårdpersonalen att bli bättre på att tänka på och fråga om symtom, och få fördjupad kunskap om hur olika symtom kan hänga ihop med bakomliggande orsaker, säger Johan Fastbom.

Socialstyrelsen vill att checklistan ska kunna integreras i sjukvårdens arbete, till exempel genom att informationen förs in i beslutsstöd i patientjournalsystemen.

Fakta Äldre och läkemedel

  • 13,6 procent av alla personer över 75 år hade tio eller fler läkemedel förskrivna (hela befolkningen, andra kvartalet 2017).
  • Läkemedel kan ha kraftigare effekt på äldre personer, jämfört med yngre. Det beror på att hög ålder leder till förändringar i kroppen som ökar känsligheten för många läkemedel.
  • Omkring 10 procent av alla akuta inläggningar av äldre på sjukhus orsakas av läkemedelsbiverkningar.
  • Läkemedel som kan orsaka detta är bland annat: medicin mot hjärt- och kärlsjukdom, blodförtunnande medel, läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (psykofarmaka, morfinbesläktade smärtstillande medel, antiepileptika), samt ett flertal andra.
Annons:

Källor:

Socialstyrelsen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: