Blodprov kan komma att avslöja din livsstil

Blodprov kan komma att avslöja din livsstil

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2018-03-01
Författare: Anders Åker

Via ett enkelt blodprov kan man spegla din livsstil och till exempel upptäcka om du är snusare och kanske även se om det föreligger en förhöjd risk för sjukdom.

Det konstaterar forskare vid Umeå universitet som har baserat sin studie på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar.

Två blodprov - tio års mellanrum

I studien analyserades två blodprov från totalt 138 deltagare. De två blodproven togs med hela tio års mellanrum innan de analyserades. I blodet finns proteiner och i en enda droppe blod kan man mäta nivåerna av hundratals proteiner.

Det är huruvida nivåerna av 160 olika proteiner säger något om vår livsstil som forskarna har valt att titta närmare på. 

Starkaste sambandet hos snusare

Forskarna kunde konstatera att medan ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden var det starkaste fyndet upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare. Sambandet mellan höga nivåer av cornulin, ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress, var lika stark oavsett om personen var rökare. Man kunde även bekräfta sambandet i samarbete med forskare vid Uppsala universitet som hade egen data.

Vad som inte står klart är huruvida de förhöjda nivåerna av cornulin hos snusare på något sätt är kopplat till en föröjd sjukdomsrisk.

Viktig kunskap om blodmarkörer

Kopplingen mellan halter av protein, livsstil och eventuell hälsa gör att forskarna bakom studien hoppas att kunskapen från forskningen är värdefull om man ska använda så kallade blodmarkörer för sjukdomar. Med blodmarkörer menas att man använder olika värden baserat på blodprov för att diagnostisera olika sjukdomar. Samtidigt menar forskarna att det kan vara så att beroende på vår livsstil så kan gränsvärdena vara olika för dessa markörer, något man också måste ta i beaktning. Det är av den anledningen man i den aktuella studien valt att kartlägga "normal" variation i proteinnivåer, exempelvis orsakade av livsstilsfaktorer som snusning.

Förhoppningen är att i framtiden så kan ett eller flera av de proteiner som ingick i i studien användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärt - och kärlsjukdomar eller cancer. 

 

Veckans fråga

Röker eller snusar du?

Nyhetsbrev

E-postadress