Ange ditt sökord

Antibiotika påverkar bakteriefloran i tjocktarmen vilket troligtvis ökar cancerrisken. Foto: Shutterstock

Antibiotika påverkar bakteriefloran i tjocktarmen vilket troligtvis ökar cancerrisken. Foto: Shutterstock

Antibiotika ökar risken för tjocktarmscancer

Risken för cancer i tjocktarmen ökar vid långvariga antibiotikakurer, enligt en ny studie. Man tror att orsaken kan vara en störd tarmflora.

Annons:

Forskare vid Umeå universitet har sett ett tydligt samband mellan antibiotikaanvändning och tjocktarmscancer. Resultaten visar att män och kvinnor som använt antibiotika mer än sex månader hade 17 procents ökad risk att utveckla tjocktarmscancer jämfört med personer som inte behandlats med antibiotika. Riskökningen sågs fem till tio år efter oral användning av antibiotika och riskökningen var störst för personer som ätit antibiotika under längst tid.

– Resultaten understryker att det finns flera skäl att vara restriktiv med antibiotika. Antibiotikabehandling är i många fall nödvändig och räddar liv, men vid mindre allvarliga åkommor som kan förväntas läka ut ändå bör man vara försiktig. Framför allt för att förhindra att bakterier utvecklar resistens men också, som denna studie visar, för att antibiotika kan öka risken för framtida tjocktarmscancer, säger Sophia Harlid, cancerforskare vid Umeå universitet, i ett pressmeddelande.

Studerat kolorektalcancerpatienter

I denna studie har man inkluderat 40 000 personer med kolorektalcancer, cancer i tjocktarm och ändtarm, från det svenska kolorektalcancerregistret mellan 2010 till 2016. Man har sedan jämfört mot 200 000 kontrollindivider som inte diagnosticerats med cancer. Personernas antibiotikaanvändning kommer från det svenska läkemedelsregistret från 2005 till 2016.

Man såg att riskökningen gäller cancer i den högra delen av tjocktarmen, dit maten kommer direkt efter tunntarmen. Ingen ökad risk sågs för vänstersidig tjocktarmscancer. Risken att drabbas av ändtarmscancer påverkades inte heller hos män, men var något minskad hos kvinnor i jämförelse för de som inte ätit antibiotika.

Störd bakterieflora orsaken

Antibiotika påverkar bakteriefloran i tjocktarmen, vilket tros vara anledningen till den ökade cancerrisken. Vid en jämförelse där man tittade på användningen av bakteriedödande läkemedel som inte påverkar tarmfloran kunde forskarna inte se en ökad cancerrisk. Studien gäller antibiotika som intas oralt, men troligtvis påverkar antibiotika som intas intravenöst tarmfloran på samma sätt.

Sophia Harlid understryker att studiens resultat inte ska tolkas som en anledning till oro för enskilda patienter.

–Riskökningen är måttlig och den absoluta risken för individen påverkas ganska lite. Sverige är även på väg att införa allmän screening för kolorektalcancer.

Annons:

Källor:

Läkartidningen

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: