Antalet nya fall av demens kan vara på väg att minska

Antalet nya fall av demens kan vara på väg att minska

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2016-11-23
Författare: Anders Åker

Utbildning och förbättrad behandling av vissa sjukdomar kan vara orsaker till att allt tyder på att förekomsten av demens har gått ned de senaste åren.

Det enligt en amerikansk observationsstudie som publicerats i tidskriften Jama Internal Medicine.

Riskminskning de senaste åren

Forskarna bakom studien har jämfört förekomsten av demens år 2000 och 2012 bland fler än 21 000 personer med en genomstnittlig ålder på 75 år.

När man granskade resultatet visade det sig att den relativa riskminskningen låg på 24 procent mellan dessa år. 

En internationell trend

Trenden tycks återfinnas i andra länder i Västeuropa, bland annat Sverige.

Förra året publicerade nämligen The Lancet resultat från inte mindre än fyra stora befolkningsstudier som även de antydde att demensrisken är på väg ner.

Utbildning och förbättrad behandling

Forskarna kunde se att under samma period ökade utbildningsnivån bland äldre avsevärt. Forskarna kopplar ihop antalet utbildningsår med risken att insjukna i demens.Andra orsaker till den minskade demensrisken tros vara bättre behandling av diabetes, högt blodtryck och höga kolesterolvärden. 

Förklaringen är att allt tyder på att riskfaktorerna för vaskulär demens och hjärtsjukdomar till stor del är desamma. 

 

Veckans fråga

Kommer du vaccinera dig mot influensan i år?

Nyhetsbrev

E-postadress