Ange ditt sökord

Vid olika former av andningsbesvär är andningsträning med motstånd positivt för att förbättra lungfunktionen, säger professor Anssi Sovijärvi. Det finns enkla träningsapparater som dessutom kan producera vattenånga vid inandning, för att även lindra hosta och lösa upp slem. Foto: Privat

Vid olika former av andningsbesvär är andningsträning med motstånd positivt för att förbättra lungfunktionen, säger professor Anssi Sovijärvi. Det finns enkla träningsapparater som dessutom kan producera vattenånga vid inandning, för att även lindra hosta och lösa upp slem. Foto: Privat

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

 Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Andningsträning vid onormal andfåddhet

Andningsträning är positivt vid ökad slembildning eller vid onormal andfåddhet, som exempelvis vid fetma, KOL, astma eller andra lungsjukdomar som hindrar luftflödet i lungorna.

Annons:

Professor Anssi Sovijärvi berättar att andningsträning kan vara nyttig för alla personer med någon form av andningsbesvär. Det kan exempelvis lindra besvären hos patienter med kroniska lungsjukdomar som astma och KOL.

-Det kan också hjälpa personer med andningsbesvär efter covid-19. Andningsträning får andningsmuskulaturen i bättre kondition och man klarar då akuta och svåra lunginfektioner bättre. Jag rekommenderar framför allt personer med astma, KOL och bukfetma att andningsträna, berättar Anssi Sovijärvi, lungfunktionsexpert och professor emeritus i klinisk fysiologi vid Helsingfors Universitet.

Vid bukfetma måste man använda mer kraft av diafragman och övriga andningsmuskler till följd av ökat tryck i bukhålan, på grund av fetman. Även lungornas ventilation försämras vid bukfetma.

-Genom att träna andningsmusklerna, speciellt diafragman kan man få en lättare och djupare andning så att lungornas funktion förbättras, säger Anssi Sovijärvi. Den effektiva lungvolymen kan bli större med andningsträning.

Andningsövningar är positivt vid:

 • onormal andfåddhet, vilket kan förekomma vid fetma, KOL, astma eller andra lungsjukdomar som hindrar luftflödet i lungorna.
 • ökad slembildning, exempelvis vid lunginflammation, lungsjukdomar eller om du har opererats eller vårdats i respirator.
 • ökad risk för lunginflammation, exempelvis om du har behövt vara sängliggande under en länge tid.

-Äldre personer kan ha nytta av andningsträning då ventilationskapaciteten försämras med åldern, menar Anssi Sovijärvi. Bröstkorgen blir stelare och elasticiteten i själva lungvävnaden minskar. Även andningsmusklernas kraft försämras. En 70-åring har endast kvar omkring hälften av en 20-årings ventilationskapacitet och muskelkraft.

Andningsbefrämjande tekniker

Andningsträning med motstånd är en teknik som ger ett motstånd under utandningen vilket öppnar upp luftvägar och lungor och kan därmed underlätta andningen. Detta kallas även för PEP-andning, Positive Expiratory Pressure eller positivt expiratoriskt tryck. Man kan skapa motståndet av läpparna eller med olika redskap med munstycke; PEP-flaska, PEP-set eller PEP-mask. Denna form av andningsträning gör du för att lugna ned andningen när du är andfådd, när man vill få en djupare andning i de nedre delarna av lungorna, få upp slem och för att minska risken för lunginflammation. Studier har bland annat visat positiva effekter avseende minskade andningskomplikationer efter operation. Har du ett PEP-hjälpmedel sedan tidigare kan du använda det och annars kan du få det utprovat av fysioterapeut.

– Det viktigaste vid andningsträning är att andas djupt, med stor lungvolym och mot trycket, berättar Anssi Sovijärvi. Utandning kan tränas genom att blåsa ut genom ett smalt sugrör i en vattenflaska med en liter vatten. Man får då ett mottryck av tio centimeter vatten som är lagom. Inandning och utandning kan tränas med en enkel träningsapparat som även kan producera vattenånga vid inandningen. Mottrycket kan ändras enligt behov. Genom att dessutom andas in luft med varm vattenånga kan hosta lindras, då slem löses upp och man får en ökad flimmerhårfunktion som hjälper att rengöra bronkerna (de större luftrören). Alla personer som inte har någon svår akut sjukdom kan vanligtvis andningsträna. Vid en akut infektion med feber bör man dock inte andningsträna.

Effekter av motståndsandning

 • ökat tryck i lungan
 • öppnar upp i luftvägarna
 • sänkt andningshastighet
 • underlättar hanteringen av slem

Motståndsandning kan vara positivt vid exempelvis:

 • slemproblematik
 • andningsproblem
 • bukfetma
 • dålig syresättning
 • långvarigt sängläge
 • efter operation i buk och/eller thorax

Huffning/stötning är en teknik för att genom forcerad kraftig utandning eliminera slem och på så sätt underlätta andningen. När luftströmmen blir snabbare och kraftigare lossnar slem lättare och tas med högre upp i luftvägarna, där det enklare kan avlägsnas. Denna metod är ett komplement till hosta och kan vara skonsammare för exempelvis bäckenbottenmuskulaturen. Tekniken kan dock vara svår och då kan man ta hjälp av en fysioterapeut.

CPAP innebär att man upprätthåller ett positivt luftvägstryck i luftvägarna under hela andningscykeln. CPAP står för Continous Positive Airway Pressure eller kontinuerligt positivt luftvägstryck, det vill säga samma tryck på in- och utandning. Lufttrycket uppehålls med hjälp av en andningsapparat som ger patienten luft via olika typer av näsmasker. CPAP används vanligtvis för att motverka sammanfallen lungblåsa, hantera problem med slem, hantera lungödem och motverka obstruktiv sömnapné syndrom (OSAS).

Hostmaskin har blivit ett allt vanligare sätt att hjälpa patienten att hosta upp slem respektive få det att lossna. En hostmaskin har en mekanik som försöker att efterlikna en hoststöt och används framför allt för neurologiskt svaga eller neurologiskt skadade patienter som har en dålig hoststöt, men kan även användas vid andra tillstånd.

Impuls-spirometer är ett träningsverktyg som ger visuell feedback för inandningsträning. Både inandningsflöde och volym kan tränas. Det krävs instruktion av andningsteknik där fokus ligger på en kontrollerad långsam inandning för att i slutet behålla trycket en stund.

Rehabilitering efter covid-19

Det finns ett stort behov av rehabilitering hos dem som har haft covid-19, men även hos riskgrupper som blivit mindre aktiva till följd av restriktioner i samband med pandemin. Till att börja med är det viktigt att fortsätta vara så fysiskt aktiv som man kan. Upplever man en stor trötthet kan man dela upp aktiviteterna och i stället utföra korta aktiviteter, flera gånger.

Tips på aktiviteter:

 • tåhävningar
 • att resa sig upp från sittande
 • övningar med gummiband för att aktivera armarna
 • promenader/jogging i eget tempo – blir du för trött dela upp det i flera kortare promenader

-Efter en svår lunginfektion som exempelvis covid-19, har det visat sig att andningsträning förbättrar återhämtningen, då lungfunktionen ökar mer och snabbare än utan träning, säger Anssi Sovijärvi. Man kan andningsträna hemma, men det är alltid bra att fråga sin läkare och få råd kring hur stor intensiteten bör vara.

En fysioterapeut kan ge individuella råd och att göra något är alltid bättre än inget. Om du lider av hosta med slem är det viktigt att påbörja motståndsandning för att minska slem från lungor och luftvägar.

Exempel på andningsövning för dig som har slem

 • Ta tre till fem djupa andetag, andas in genom näsan och långsamt ut genom munnen.
 • Pys ut luften mot lätt stängda läppar. Du ska försöka öka mängden luft i lungorna.

Ta ett eller två vanliga andetag.

 • Andas in djupt och gör sedan en kraftig utandning med öppen mun och hals, som om du skulle ”imma en spegel”.

Upprepa tre gånger. Avsluta med några vanliga andetag. Hela proceduren kan upprepas två till fem gånger per dag efter behov.

Annons:

Källor:

hjart-lung.se,

1177

vardhandboken.se

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: