Ange ditt sökord

Vaccinet ges i form av droppar i munnen vid 6 veckors och vid 3 månaders ålder. Foto: Shutterstock

Vaccinet ges i form av droppar i munnen vid 6 veckors och vid 3 månaders ålder. Foto: Shutterstock

Alla spädbarn erbjuds nu vaccination mot magsjukevirus

Vaccination mot rotavirusinfektion införs i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och från och med september 2019 erbjuds vaccin mot rotavirusinfektion kostnadsfritt till spädbarn i hela landet.

Annons:

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag-tarminfektion. Utan vaccination insjuknar nästan alla barn en eller flera gånger före fem års ålder.

Förekommer globalt

Rotavirus förekommer globalt och kan ge upphov till en ibland allvarlig diarrésjukdom. I första hand drabbas barn, och utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt. Rotavirus förekommer globalt och är i låginkomstländer den vanligaste orsaken till diarré hos barn, med stor dödlighet som följd. I Sverige är det den huvudsakliga anledningen till sjukhusvård av barn med diarré men dödsfall är mycket ovanliga. Utbrott på spädbarnsavdelningar på sjukhus ses emellanåt.

Rotavirus är det vanligast diagnostiserade diarréviruset hos barn i Sverige. Virus utsöndras med avföringen och i eventuella kräkningar, och smittspridningen sker huvudsakligen från person till person. Man är smittsam under det akuta sjukdomsstadiet och troligen en tid därefter. Det finns inte någon specifik behandling. Sjukdomen är självläkande.

Förebyggande åtgärder

  • Noggrann hygien är viktigt för att förhindra vidare spridning.
  • Vaccinering.

Besvärlig för de yngsta

Rotavirus orsakar magsjuka som kan vara besvärlig för de yngsta barnen. Barn drabbas av kraftiga diarrér och kräkningar, de vanligaste symtomen vid infektion med rotavirus, som ibland leder leder till uttorkning. Sjukdomsförloppet varar normalt 4–6 dygn. Den vanligaste orsaken till att barnen behöver uppsöka vård till följd av en rotavirus­infektion är just uttorkning samt utmattning. För att motverka uttorkning är det viktigt att man dricker kontinuerligt i små mängder. Små barn kan behöva ges vätska med sked. Någon gång kan vätskebehandling behöva ges i dropp.

Innan vaccination började erbjudas i delar av landet vårdades årligen över 2 000 barn på sjukhus på grund av rotavirusinfektion.

Ges i droppform

Det finns två vacciner mot rotavirus, båda innehåller levande försvagade virusstammar. Det ena vaccinet ges i två doser och det andra i tre doser och båda vaccinerna ges som lösning i munnen. Rotavirusvaccin är säkert och välbeprövat och skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Vaccination mot rotavirusinfektion har införts i över 90 länders vaccinationsprogram.

Vaccinet ges i form av droppar i munnen vid 6 veckors och vid 3 månaders ålder. Vaccinet ges i tidig ålder för att säkerställa skyddet hos de yngsta barnen, som löper störst risk att bli allvarligt sjuka. Barn som fått en allvarlig reaktion efter en tidigare dos eller har en svår allergi mot en av komponenterna i vaccinet ska inte vaccineras. Barn som tidigare har haft tarminvagination och barn med allvarlig immunbrist ska inte heller vaccineras. Barn som är lindrigt sjuka, till exempel förkylda, kan vaccineras. Om barnet har feber och försämrat allmäntillstånd, diarré eller kräkningar är det bäst att vänta med vaccinering tills barnet tillfrisknat. Prata med vården om du är osäker inför en vaccination.

Alla barn får lika möjlighet att få skydd

I tio regioner har vaccination mot rotavirus varit infört redan tidigare. I några regioner har studier visat att antalet barn som behöver sjukhusvård i samband med magsjuka har minskat efter det att vaccination infördes.  Nu när rotavirusinfektion kommer att omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet får alla barn i landet lika möjlighet att få skydd mot sjukdomen.

Vaccinationen ger ett gott skydd mot allvarlig diarré och kräkningar som orsakas av rotavirus. Om vaccinerade barn får rotavirusinfektion blir det generellt en mildare form av sjukdomen. Vaccinet skyddar inte mot diarré och kräkningar som orsakas av andra virus eller bakterier.

Annons:

Källor:

Folkhälsomyndigheten

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Svarsperioden varierar mellan 2-4 veckor. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Om du inte hör något från oss inom perioden 2-4 veckor kan du istället söka svar i vår sökruta - frågan kan ha besvarats tidigare.

Välkommen till Doktorn!

Annons: