Återkommande brister i svensk sjukvård

Återkommande brister i svensk sjukvård

Textstorlek Textstorlek Mindre Större

Publicerad: 2017-02-28
Författare: Anders Åker

Svensk sjukvård har tydliga brister, det konstaterar en rapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten, som slår ner på en rad punkter inom sjukvården, kommer att lämnas till regeringen.

Rapporten visar att det finns flera åtgärder att göra för att förbättra kvaliteten på den svenska sjukvården.

Otillräcklig tillgänglighet

Ivo konstaterar i rapporten bland annat att det i många landsting finns "få vårdplatser i förhållande till patientflödet" och att det finns en brist på läkare och sjuksköterskor "med rätt kompetens för uppdraget".

Bristen på planering och kompetens menar Ivo leder till att landstingen har svårigheter med att erbjuda människor en god tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

Ojämnlik vård

Även när det gäller samverkan riktas kritik mot hur den nuvarande vården fungerar. Ivos rapport pekar på att vården idag inte lever upp till de allt fler krav på samverkan, samverkanskrav som är en förutsättning för att vården ska planeras utifrån den enskilde patientens behov.

Att vården skiljer sig åt beroende på vart i landet du bor skapar dessutom en ojämlikhet konstaterar Ivo.

Återkommande problem

Emilie Karlsson är utredare vid avdelningen för verksamhetsstöd och styrning vid Ivo, och den person som projektlett rapporten. Till Dagens medicin säger hon att det bland annat är svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor med specialistkompetens och att det är hög arbetsbelastning inom vården.

Dessa brister, och många andra, är återkommande. Såpass återkommande att det kan vara svårt att säga vilket som är värst utan man istället ser att problemen är återkommande. Även i rapporten 2014 pekade Ivo på problem med kompetens och samverkan.

 

Veckans fråga

Hur ofta känner du dig ensam?

Nyhetsbrev

E-postadress