Ange ditt sökord

Att man bränner sig i solen ökar risken för melanom, en form av hudcancer. Ny forskning visar att risken att insjukna i fler än ett melanom har ökat markant. Foto: Shutterstock

Att man bränner sig i solen ökar risken för melanom, en form av hudcancer. Ny forskning visar att risken att insjukna i fler än ett melanom har ökat markant. Foto: Shutterstock

Ökning av hudcancer

Sedan 1960-talet har risken att insjukna i fler än ett hudmelanom ökat tiofaldigt i Sverige, visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet. En trolig orsak kan vara våra förändrade semestervanor med mer aktivt solbadande och utlandsresor till sydligare breddgrader.

Annons:

– Det finns många hälsofördelar med utomhusvistelse, men det vore önskvärt om studier som denna kunde leda till att fler faktiskt börjar skydda huden bättre och hitta andra sätt att njuta av semester än genom att solbada, säger Hildur Helgadottir, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Mer solbadande ökar risk för hudcancer

Melanom som är en form av hudcancer är en av de tumörsjukdomar som ökar snabbast i flera länder, även i Sverige. Under 2018 rapporterades 4 543 nya fall av invasiva melanom och 508 dödsfall i sjukdomen, i Sverige. Man tror att den största orsaken till den fortsatta ökningen är att vi i för stor grad utsätter oss för UV-strålning. Nu har forskare undersökt hur risken för insjuknande i fler än ett hudmelanom sett ut över tid.

– Cancerregistret startade 1958 vilket är ungefär samtidigt som svenskarnas sol- och charterresor började ta fart. Ett mera aktivt solbadande och utlandsresor till sydliga breddgrader har bidragit till ökad solexponering av svenskarnas ofta solkänsliga hud. Det är troligen en viktig förklaring till att det skett en kraftig ökning i risken att insjukna i upprepade melanom, säger Hildur Helgadottir.

Risken för nya melanom har ökat

Forskarna har tittat på individer som fått ett första hudmelanom under 1960-2000-talet och hur vanligt det var att de inom tio år utvecklade ytterligare melanom. På 1960-talet var det endast cirka 0,7 procent av de drabbade som fick fler än ett melanom. Sedan dess har risken tyvärr successivt ökat och på 2000-talet fick cirka sju procent nya melanom inom tio år.

Man såg även att på 2000-talet fick dessutom en betydande andel individer fler än två melanom, vilket tidigare var mycket ovanligt. Ökningen var brantare hos män och äldre individer.

Man undersökte även om riskökningen för flera hudmelanom enbart var en återspegling av den riskökning som setts för melanom bland hela befolkningen. Resultaten visade dock att kurvan för insjuknande i fler än ett melanom var betydligt brantare än den generella riskökningen för melanom.

Många bränner sig i solen

– Denna trend är allvarlig eftersom tidigare forskning har visat att de som drabbas av fler än ett melanom har sämre prognos. Även om medvetenheten om risker med UV-strålning har ökat så visar årliga rapporter från Strålsäkerhetsmyndigheten att svenskar oförändrat viger en stor del av sin semester åt aktivt solbadande, och hälften rapporterar även att de bränt sig i solen, säger Hildur Helgadottir.

– Detta är den första studien som påvisat hur risken att insjukna i upprepade melanom har ökat över tid. Det är sannolikt att en liknande trend skulle ses även i andra länder som haft en uppåtgående kurva för melanom, avslutar hon.

Forskningen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Lunds universitet i Sverige samt University of Leeds i England.

Läs mer om hudcancer här.

Annons:

Källor:

Karolinska Institutet

Den här artikeln handlar om:

Läs även

Annons:
Annons:
Annons:
Annons:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Glöm inte att bekräfta din prenumeration i din inkorg. Den kan ha hamnat i din skräppost.

Fråga doktorn

Här kan du ställa din fråga till någon av våra duktiga experter. Vi kan inte besvara alla frågor, men vi gör vårt bästa för att just du ska få svar. Genom åren har experterna besvarat över 8 000 frågor, så chansen är stor att du hittar redan besvarade frågor inom det du undrar över.

Välkommen till Doktorn!

Annons: